Grönt ljus för Veidekke att köpa mer mark

Denna mark vill Veidekke köpa för att bygga etapp 2 i Norra Borstahusen.
Denna mark vill Veidekke köpa för att bygga etapp 2 i Norra Borstahusen.
Denna mark vill Veidekke köpa för att bygga etapp 2 i Norra Borstahusen.
Denna mark vill Veidekke köpa för att bygga etapp 2 i Norra Borstahusen.

Veidekke var ett av de bolag som tecknade markanvisningsavtal gällande byggnation i Norra Borstahusen. Bolaget har därefter börjat bygga på sitt första område och vill nu fortsätta med nästa del. På det aktuella området Badrocken 1 och del av Borstahusen 1:1 planeras för 11 radhus med äganderätt och 22 lägenheter i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt.

På måndagens kommunfullmäktige togs beslut om att Veidekke får köpa den aktuella marken för 11 219 000 kronor. De ska dessutom betala en gatukostnad på 2 116 000 kronor samt kostnader för fastighetsbildning, lagfart och anslutningar.

Till arkivet