Framtidens fotografer på plats i ÖV-huset

Världsnamn varvas med nya, lovande konstnärer när Landskrona Foto Festival idag kör igång. Verk av 17 nybakade fotografer/konstnärer finns att skåda i ÖV-huset. Däribland Matilda Björk som om tio år hoppas vara trygg i sitt konstnärskap. Foto: Matilda Björk.
Världsnamn varvas med nya, lovande konstnärer när Landskrona Foto Festival idag kör igång. Verk av 17 nybakade fotografer/konstnärer finns att skåda i ÖV-huset. Däribland Matilda Björk som om tio år hoppas vara trygg i sitt konstnärskap. Foto: Matilda Björk.
Världsnamn varvas med nya, lovande konstnärer när Landskrona Foto Festival idag kör igång. Verk av 17 nybakade fotografer/konstnärer  finns att skåda i ÖV-huset. Däribland Matilda Björk som om tio år hoppas vara trygg i sitt konstnärskap. Foto: Matilda Björk.
Världsnamn varvas med nya, lovande konstnärer när Landskrona Foto Festival idag kör igång. Verk av 17 nybakade fotografer/konstnärer finns att skåda i ÖV-huset. Däribland Matilda Björk som om tio år hoppas vara trygg i sitt konstnärskap. Foto: Matilda Björk.

Sjutton nyutexaminerade konstnärer från Akademin Valands kandidatprogram i fotografi 2016 ställer ut ”Det är allt” på ÖV-huset under Landskrona Foto Festival som inleds idag.

Skånes folkhögskolor med fotografi på programmet finns representerade under fotofestivalen. På museet visas sex utvalda arbeten från avgångselever på de tre skånska förberedande fotoutbildningarna, Fridhems-, Munka -, och Östra Grevie Folkhögskola.

Även konsthögskolan Valand i Göteborg intar årets fotofestival. Utställningen bestående av examensverk som tidigare har blivit visade på Röda Sten Konsthall i Göteborg kommer att visas på ÖV-huset på Ödmanssonsgatan.

Genom en mängd olika medier och uttryck utforskar de nybakade studenterna upplevda verkligheter och fiktioner med verk som har sin källa i tre års djupgående studier inom fotografi och dess premisser. Verken har flera olika beröringspunkter; allt från vardagen, dimensioner av förbrukad tid till fotografiets otillräcklighet och begränsningar. Det är genom sin mångfald av olika medier så som film, video, fotografi och installation som gör att utställningen visar på den komplexitet som finns i både konstens och människans natur; en natur som avgränsar och är bristfällig men kan innefatta allt på en och samma gång. När det i det komplexa kan det vara svårt att urskilja en röd tråd gör det gemensamma i användandet av den fotografiska blicken utställningen till ett unikt stickprov av de strömningar som går inom en ny generation av konstnärer och fotografer.

– Det här är framtidens konstnärer och fotografer som nu tar plats på konstscenen. Fotoutbildningen på Akademin Valand tar det komplicerade fotografiet på största allvar. Studenterna är skolans styrka – nu precis som för drygt trettio år sedan. De grymma fotostudenterna visar här hur många olika sätt hur fotografi kan gestaltas, säger Pelle Kronestedt, chef för fotoenheten på Akademin Valand vid Göteborgs universitet.

Medverkande studenter är: Matilda Björk, Øistein Dahle Sæthren, Petter Dahlström Persson, Martin Eltermann, Julia Granberg, Nini Hansen, Inga Linn Härdelin, Stephanie Johansson, Claudia Kent, Kine Kristoffersen, Saana Kotila, Camilla Melin, Matilda Nordenström, Emil Palmsköld, Johan Rindom, Pia Räty och Sarah Tjäder.

Utställningen i ÖV-huset öppnar klockan 10 idag och invigs tre timmar senare av Lasse Lindkvist och Anna Strand, lektorer vid Akademin Valand samt av Pelle Kronestedt, enhetschef för det konstnärliga programmet i fotografi vid Akademin Valand.
Premiärdagen håller utställningen öppet till klockan 23.

Utställningens övriga öppettider är:
Lördag 20 aug kl. 10 – 22
Söndag 21 aug kl. 10 – 18
Resterande dagar kl. 12 – 18

Intimitet och närhet har varit ledorden allt sedan Claudia Kent började fotografera. Foto: Claudia Kent
Intimitet och närhet har varit ledorden allt sedan Claudia Kent började fotografera.
Foto: Claudia Kent
Som i så många andra uttryckssätt så innebär fotografiet en ansenlig kompression och reduktion. Dessa tekniska begränsningar experimenterar Emil Palmsköld med. Foto: Emil Palmsköld.
Som i så många andra uttryckssätt så innebär fotografiet en ansenlig kompression och reduktion. Dessa tekniska begränsningar experimenterar Emil Palmsköld med.
Foto: Emil Palmsköld.
Pia Räty använder sig av material som finns nära till hands – i fotostudion. Foto: Pia Räty.
Pia Räty använder sig av material som finns nära till hands – i fotostudion.
Foto: Pia Räty.
Från serien Love Kills My Words. Foto: Øistein Dahle Sæthren
Från serien Love Kills My Words. Foto: Øistein Dahle Sæthren

Till arkivet