Annons

Polisen försöker hålla löfte

Foto: M Boiardt

Foto: M Boiardt

Synlig polis var det som lyftes fram vid de medborgardialoger som genomfördes i Landskronas centrala delar under 2015. I sitt första medborgarlöfte lovade därför polisen i Landskrona att man vid minst två tillfällen per vecka skulle vara ute och fotpatrullera i centrum och på öster. Polisen lovade också att vid minst ett tillfälle per vecka genomföra trafikkontroller i centrala Landskrona.
– Målet med insatsen är att den upplevda tryggheten därigenom ska öka bland boende, besökande och näringsidkare i centrum och på öster, säger Anders Enqvist på polisen i Landskrona.

 En uppföljning efter 6 månader visar att polisen till 90 procent lyckats uppfylla löftet om fotpatrullering och till 70 procent då det gäller trafikkontroller. Förutom dessa insatser har den polisiära synligheten förstärkts av ridande polis från rytterier i Malmö och under våren har samtliga elever i årskurs 4 fått besök i sina klassrum av polisen.
– Löftet från polisen om ökad synlighet i centrum och på öster fortsätter att gälla fram till och med den 18 december 2016 och kommer därefter att utvärderas, avslutar Anders Enqvist.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser