Landskronahem renoverar trots nya ägare

I skrivande stund är takrenoveringen på Hälsingborgsvägen 38 klart (narmast i bild) och arbetet med taket på Ringvägen 8 pågår.
I skrivande stund är takrenoveringen på Hälsingborgsvägen 38 klart (narmast i bild) och arbetet med taket på Ringvägen 8 pågår.
Många hoppades på att takten av renovering skulle öka när Stena skulle ta över ägandet av Sandvången och Pilängen. Det verkar dock som att så redan har blivit fallet. Två tak i Sandvången är under renovering och fler är på gång. Dessutom ska en hel del andra arbeten utföras på Landskronahems bekostnad.
Många hoppades på att takten av renovering skulle öka när Stena skulle ta över ägandet av Sandvången och Pilängen. Det verkar dock som att så redan har blivit fallet. Två tak i Sandvången är under renovering och fler är på gång. Dessutom ska en hel del andra arbeten utföras på Landskronahems bekostnad.

Så fort beslutet om affären mellan Landskronahem och Stena Fastigheter Malmö AB vunnit laga kraft så är allt klart. Därmed byter Sandvången och Pilängen ägare 1 september. Många är dock förvånade över att stora takarbeten i Sandvången har påbörjats nyligen trots att området snart har en ny ägare. Enligt Landskronahems VD Helena Fremle ingår detta i en del av avtalet mellan parterna. Arbetet ska vara färdigt senast den 30 juni 2017, alltså nio månader efter att Stena tagit över ägandet.

– Det är en del i förhandlingen att fem tak och fönster skall fixas, säger Helena Fremle till Landskrona Direkt. Hur många fönster som ska bytas ut och vad kalaset kommer att kosta, svarar hon dock inte på. Hon svarar kort och gott att hon ”inte har det i huvudet” och att det är ”en del av förhandlingsöverenskommelsen”.

Hon meddelar också att alla ”fond-arbeten” som beställdes i tid kommer att slutföras.
– Det kommer att pågå under 2017 också, svarar hon.

Landskronahem ska dessutom, på egen bekostnad, genomföra en inventering av PCB inom samtliga byggnader på fastigheterna samt kontrollera så att det inte finns någon radon. Skulle det behöva åtgärdas så får Landskronahem stå för notan. Dessutom ska Landskronahem se till att det finns tydlig uppmärkning av uppställningsplats för räddningstjänstens höjdfordon inom Sandvången och att samtliga skyddsrum är godkända. Eventuellt arbete med radon ska vara klart ett år efter att Stena tagit över äganderollen och övriga åtgärder ska vara klara senast den 1 mars 2017.

Till arkivet