Bästa IT-nätet… finns inte i Rådhuset

Det är dukat för medias representanter i Rådhuset. Senast upptogs samtliga platser av Landskrona Direkt, Idag är det Magnus Arvidsson på HD som svettas under takåsarna då vi åter följer sändningen via webben. Notera också gärna åhörarplatserna.
Det är dukat för medias representanter i Rådhuset. Senast upptogs samtliga platser av Landskrona Direkt, Idag är det Magnus Arvidsson på HD som svettas under takåsarna då vi åter följer sändningen via webben. Notera också gärna åhörarplatserna.
Det är dukat för medias representanter i Rådhuset. Senast upptogs samtliga platser av Landskrona Direkt, Idag är det Magnus Arvidsson på HD som svettas under takåsarna då vi åter följer sändningen via webben. Notera också gärna åhörarplatserna.
Det är dukat för medias representanter i Rådhuset. Senast upptogs samtliga platser av Landskrona Direkt, Idag är det Magnus Arvidsson på HD som svettas under takåsarna då vi åter följer sändningen via webben. Notera också gärna åhörarplatserna.

Stefan Olsson (SD) inledde sitt anförande i dagens budgetdebatt med att vända sig till ”ordförande, Internettittare, åhörare och Magnus Arvidsson på HD”. Om någon noterade detta så ingår Landskrona Direkt i kategori två. Det vill säga att vi följer dagens möte som så många gånger tidigare via webbsändningen. Detta av flera skäl men i huvudsak därför att åhörarläktaren på Rådhuset inte utgör någon arbetsplats, inte minst då ” bästa tele- och IT-nätstaden” inte kan erbjuda arbetande media tillgång till Internet, vare sig via kabel- eller wifi vid det enkla arbetsbord som är avsett för journalister.

Det känns bra att vi behåller vår position i topp vad gäller IT och infrastruktur som är grundförutsättningar för näringslivet, sa tillväxt- och näringslivschef Anna Classon när Svenskt näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet åter visat att Landskrona klättrat upp på första plats när det gäller företagens uppfattning av tele- och IT-nätet.

När Landskrona Direkt påtalade förhållandena i Rådhuset i samband med fullmäktigemötet den 30 maj, dröjde svaret 14 dagar.
– Nuvarande trådlösa nät inne i Rådhuset är inte dimensionerat för att även omfatta åhörare och media. Med anledning av er önskan undersöker vi nu möjligheten att bygga ut den fria wifi-zonen på Rådhustorget till att även fungera inne i Rådhuset för åhörare och media, löd näringslivschefens svar.

I bästa IT-nätstaden finns alltså idag en (1) öppen wifi-zon på Rådhustorget med begränsad kapacitet som en medborgarservice och informationskanal.
– Staden tittar på om det ska införas fler öppna wifi-zoner men det är enbart på planeringsstadiet än så länge, hälsar stadens IT-strateg Stefan Johansson.

Till arkivet