Annons

Nya parkeringsmöjligheter i centrum

En nya parkeringsplats har skapats vid Kolgatan alldeles över gatan från Venterminalen sett. 48- timmars parkeringen är dessutom avgiftsfri.

En nya parkeringsplats har skapats vid Kolgatan alldeles över gatan från Venterminalen sett.

Nu har det skapats fler parkeringsmöjligheter vid Venterminalen och i stadskärnan.

Annons
 

Med turistsäsongen in på knutarna och ett flertal byggprojekt på gång i Landskrona så ökar behovet av parkeringsplatser i stadskärnan. För att tillmötesgå behovet har nu två nya och centrumnära parkeringar öppnats.

Just nu valsar en ny parkeringsnorm genom de kommunala kvarnarna. En prognos är gjord som säger att det i Landskrona år 2020 kommer att finnas 505 bilar per tusen invånare, vilket är cirka 40 bilar fler per 1000 invånare än idag. Samtidigt finns en ambition att ödetomter som idag huserar parkeringsplatser ska bebyggas. Det kan bli svårt att hitta en parkeringsplats i centrum framöver. 
– Det förs diskussioner om ett P-hus, säger Johan Nilsson, planchef på stadsbyggnadsförvaltningen och berättar att blickar bland annat riktats mot ytan som idag utgör City Gross parkering.

I avvaktan på mer permanenta lösningar öppnades Kolgatans nya parkering vid Venterminalen i fredags.

Kolgatans parkering innebär 50 nya centrala och avgiftsfria parkeringsplatser. Kolgatan kommer att komplettera Venterminalens parkering som också fått större kapacitet. För att skapa fler parkeringsmöjligheter nära handeln i stadskärnan har dessutom Kasernplan fått ytterligare 70 platser.
– Inom kort påbörjas hotellbyggnationen på Jönsaplan och då kommer utökningarna på Kolgatans och Kasernplans parkeringar väl till pass, säger Tora Broberg, chef på stadsmiljöavdelningen i Landskrona stad.

Även parkeringsmöjligheterna för resebolagens turistbussar förbättras när parkeringen i korsningen Magasingatan/Första Tvärgatan rustas upp och ger möjlighet för tio bussar att parkera.

–  Ett större antal flerdygnsparkeringar har under lång tid efterfrågats, främst av venresenärerna men även för turistbussar. Med den nya parkeringen kan vi tillgodose detta, avslutar Thorsten Karlén, destinationsutvecklare i Landskrona stad.

Än gapar det ofta tomt bland de 70 nya parkeringsplatserna som skapats på Kasernplan.

Än gapar det ofta tomt bland de 70 nya parkeringsplatserna som skapats på Kasernplan.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser