Thomas H Johnsson får arbetsro

Thomas H Johnsson i samtal med den världskände fotografen från Hagfors, JH Engström. De båda utgjorde ifjol Landskrona Fotofestivals konstnärliga ledarteam. Nu har Thomas H Johnsson fått
Thomas H Johnsson i samtal med den världskände fotografen från Hagfors, JH Engström. De båda utgjorde ifjol Landskrona Fotofestivals konstnärliga ledarteam. Nu har Thomas H Johnsson fått Sveriges författarfonds arbetsstipendium . Foto: Håkan Karlsson.
Thomas H Johnsson i samtal med den världskände fotografen från Hagfors, JH Engström. De båda utgjorde ifjol Landskrona Fotofestivals konstnärliga ledarteam. Nu har Thomas H Johnsson fått Sveriges författarfonds arbetsstipendium . Foto: Håkan Karlsson.

Fotografen och konstnären Thomas H Johnsson tilldelas Sveriges författarfonds arbetsstipendium 2016.

Sveriges författarfond är skapat för att tilldela statliga medel till upphovsmän av betydande litterära verk. Fonden handläggs av en styrelse där ordföranden och tre ledamöter jämte suppleanter förordnas av regeringen. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet inom Finansdepartementet.
– Det känns oerhört hedrande. Att det dessutom är kvalificerade människor som ansvarar över urvalsprocessen gör att jag känner mig stärkt min yrkesroll som fotoförfattare. Och rent konkret betyder stipendiet arbetsro … och att jag nu än mer kan tillåta mig att fokusera på mina personliga fotografiska projekt, säger Thomas H Johnsson.

Thomas H Johnsson är fotograf och konstnär som ställt ut både nationellt och internationellt. Han är aktiv föreläsare och workshopledare inom fotografi. Han startade fotoutbildningen på Fridhems Folkhögskola. Och sedan start konstnärlig ledare för Landskrona Foto Festival (t.o.m. 2015). Samt kulturskribent.

Thomas H Johnsson har mottagit flera utmärkelser och priser såsom Landskrona Kulturpris, Helsingborgs Dagblads Kulturpris, FFiM´s fotografpris, nominerad till Scanpix Stora Fotopris, samt tilldelats NUDOK-diplomet av Nordiska Museet. Han har tidigare även erhållit flertalet stipendier som exempelvis arbetsstipendium från både Sveriges Författarfond och Statens Konstnärsnämnd, produktionsstöd från Aftonbladets grundare Lars Hiertas minnersfond, filmstöd från Film i Skåne och Film i Jämtland. Han har givit ut flera böcker och producerat en hel del utställningar som exempelvis presenterats på Kulturen i Lund, Landskrona Konsthall, Galleri LaLoge i Paris, Malmö Museer, Nordens Hus i Reykjavik och på Stadsmuseet i Bitola. För att nämna ett urval.

Thomas H Johnsson har även producerat filmer som visats på exempelvis Göteborg Internationella Film Festival och på Sveriges Television. Våren 2015 bosatte Landskronabon sig i skånska Höör där han nu har sin bas och där han verkar ifrån. För Thomas H Johnssonär det också viktigt med lokal förankring och sitter därför som representant för fotografi i Kultur Skånes kreativa råd. Han är även representerad i boken Skånska Fotografer 1845–2005 (utgiven i ett samarbete mellan Malmö Museer och Statens kulturråd). Idag arbetar han bland annat med boken ”Enfant Terrible” samt med utställningen ”Behind Sweden”.

Stipendiesumman är på 80 000 Kronor.

Till arkivet