Landskronaelever på Innocarnival

..och Landskronaeleverna var som synes med på noterna.
..och Landskronaeleverna var som synes med på noterna.

Elever från åk 2 och 3 på Naturvetar- och Teknikprogrammet på Allvar Gullstrandgymnasiet i Landskrona, deltog nyligen  på Nordens största innovationsfestival för ungdomar, Innocarnival på Malmö Live.
– Det hela började i höstas, när eleverna fick först vara med på en inspirationsdag anordnad av SeaU och Malmö Museer. Sedan har de under cirka ett halvårs tid, utifrån FN:s 17 nya  globala utvecklingsmål,  jobbat fram olika innovationer för en hållbar framtid, som de nu ställde ut bland hundratals andra ungdomar från hela Skåne, berättar Karin Warlin, lärare i naturkunskap och hållbart samhälle på Allvar Gullstrandgymnasiet som tillsammans med sin kollega Mats Svensson var på plats i Malmö och stöttade och dokumenterade sina elever.

Eleverna Fredrika, Anna Clara och Hashim, NA/TE13 bidrog med Innovationsstaden där en flyt och flyttbar bubbla av återanvänd plast runt kvarteren möjliggjorde dels att  man kunde minimera uppvärmningskostnader genom att ta tillvara den växthuseffekt som uppstår, och dels att kunna närproducera frukt som annars måste odlas nära ekvatorn - mindre transporter. Ett annat inslag var Idébanken där bra idéer löses in mot förmåner, t ex gratis hyra el dyl.
Eleverna Fredrika, Anna Clara och Hashim, NA/TE13 bidrog med Innovationsstaden där en flyt och flyttbar bubbla av återanvänd plast runt kvarteren möjliggjorde dels att man kunde minimera uppvärmningskostnader genom att ta tillvara den växthuseffekt som uppstår, och dels att kunna närproducera frukt som annars måste odlas nära ekvatorn – mindre transporter. Ett annat inslag var Idébanken där bra idéer löses in mot förmåner, t ex gratis hyra el dyl.
Viktor, Emil, Carl, Jesper och Erik i NA13NA14 bidrog med Global Goal House, en lägenhet full med innovationer, där uppvärmningen sker med grafenklädda jordvärmerör, all plast som ska användas kan tillverkas på plats av  cyanobakterier, transporter sker med Maglevtåg och elförsörjningen sker med solceller av organiskt material. Dessutom hade lägenheten smartkylskåp och köttinkubator.
Viktor, Emil, Carl, Jesper och Erik i NA13NA14 bidrog med Global Goal House, en lägenhet full med innovationer, där uppvärmningen sker med grafenklädda jordvärmerör, all plast som ska användas kan tillverkas på plats av cyanobakterier, transporter sker med Maglevtåg och elförsörjningen sker med solceller av organiskt material. Dessutom hade lägenheten smartkylskåp och köttinkubator.
 Detta bidrag valdes ut som ett av de 10 bästa ( fick guldstjärna)  och på lördagen var det  dags för de 5 Landskronakillarna att pitcha in sina innovationer på stora scenen inför  bl a Ola Selmén ( Tv:s barnkanalen)och Beppe Singer från  Hjärnkontoret. Se killarnas framträdande på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4E4TQR4GgwU
Detta bidrag valdes ut som ett av de 10 bästa ( fick guldstjärna) och på lördagen var det dags för de fem  Landskronakillarna att pitcha in sina innovationer på stora scenen inför bland andra Ola Selmén ( Tv:s barnkanalen) och Beppe Singer från Hjärnkontoret. Se killarnas framträdande på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4E4TQR4GgwU Segern denna gången kammade dock Helsingborg hem ( ProCvitas)
Förutom bortåt 100 elevutställningar och alla besökare innebar Innocarnival sambatåg teater, paneldebatter, musikuppträdande av enmansorkestern Anders ( som nästan samtidigt bemästrar 14 olika instrument) Skrotorkestern, teater av Drömmarnas Hus och Lasershow från Fysikum i Lund, cirkusuppträdande, alggastronomi  - ja helt enkelt synnerligen  upplevelserika dagar.
Förutom bortåt 100 elevutställningar och alla besökare innebar Innocarnival sambatåg teater, paneldebatter, musikuppträdande av enmansorkestern Anders ( som nästan samtidigt bemästrar 14 olika instrument) Skrotorkestern, teater av Drömmarnas Hus och Lasershow från Fysikum i Lund, cirkusuppträdande, alggastronomi – ja helt enkelt synnerligen upplevelserika dagar.
..och Landskronaeleverna var som synes med på noterna.
..och Landskronaeleverna var som synes med på noterna.
Gotter gjorda av alger.
Gotter gjorda av alger.
Pitchning på scenen. samtliga bilder tagna av lärarna Mats Svensson och Karin Warlin.
Pitchning på scenen. samtliga bilder tagna av lärarna Mats Svensson och Karin Warlin. Elevernas egen webtidning Miljöposten på Allvar har skrivit mer om evenemanget – http://miljopostenpaallvar.forme.se/

Till arkivet