Staden bildar bolag tillsammans med näringslivet

Landskrona stad planerar för ett nytt bolag tillsammans med det lokala näringslivet för att få en bättre koll på den kompetensförsörjning som efterfrågas.
Landskrona stad planerar för ett nytt bolag tillsammans med det lokala näringslivet för att få en bättre koll på den kompetensförsörjning som efterfrågas. Foto: Natalie Hultgren.
Landskrona stad planerar för ett nytt bolag tillsammans med det lokala näringslivet för att få en bättre koll på den kompetensförsörjning som efterfrågas.
Landskrona stad planerar för ett nytt bolag tillsammans med det lokala näringslivet för att få en bättre koll på den kompetensförsörjning som efterfrågas. Foto: Natalie Hultgren.

I förra veckan beslutade kommunstyrelsen att inleda ett nytt samarbete med näringslivet i Landskrona när det gäller kompetensförsörjning. Landskrona stad vill tillsammans med näringslivet bilda ett nytt bolag med uppdraget att skapa ökad sysselsättning
− Samarbetet med näringslivet är avgörande för att lyckas, speciellt när det gäller kompetensförsörjningsfrågorna. Att vi dessutom har ett lokalt näringsliv som visar stort engagemang i de här frågorna skapar goda förutsättningar, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande och sneglar på uppbyggnaden av Stadsutvecklingsbolaget när det nya bolaget nu ska ta form. Då gick Landskrona stad in med 95,5 miljoner kronor och ett antal fastighetsbolag med en halv miljon kronor vardera.
− Rent ekonomiskt har vi inte hunnit titta på vad som krävs denna gång men det är klart att det krävs muskler i bolaget, säger Torkild Strandberg.

Förslaget som presenterades för KS innebär att ett nytt bolag bildas av Landskrona stad tillsammans med näringslivet. Bolaget ska ha ansvar för att underlätta kompetensförsörjningen till företag.

Inom kort kommer en rekryteringsprocess att inledas för att finna nyckelpersonen som ska bli ansvarig för det nya bolagets uppdrag.
− Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar som företagare och ett nära samarbete kring behov, matchning och utbildningsinsatser ökar våra möjligheter för tillväxt, menar Jonas Hansson, VD Oresund Heavy Industries.

Idag har Landskrona stads näringslivsorganisation, bolaget Invest in Landskrona och stiftelsen Uppstart Landskrona liknande uppdrag. Förslaget innebär att dessa omstruktureras så att kommunstyrelsens avdelning för tillväxt och näringsliv får ett tydligare ansvar för nyetableringar och nyföretagande.

Till arkivet