Annons

Österleden klar för trafik nästa vecka

Senast på onsdag räknar NSVA vara klar med första etappen på Österleden.

Senast på onsdag räknar NSVA vara klar med första etappen på Österleden.

NSVA´s ledningsarbete i Österleden, första etappen, kommer att slutföras senast den 18 maj. Återställningsarbetet på Järnvägsgatan är i full gång och för att minska störningarna i trafiken kommer arbetet med stensättningen att påskyndas.  Arbetet kommer därför att bedrivas även utanför ordinarie arbetstid.  Uppstår inget oförutsett beräknas gatuarbetena att vara färdiga vid månadsskiftet maj/juni och intilliggande arbeten i exempelvis trottoaren vara färdigt under juni månad.

Vid månadsskiftet hoppas teknik- och serviceförvaltningen i Landskrona att Järnvägsgatan ska öppnas för trafik.

Vid månadsskiftet maj/juni hoppas teknik- och serviceförvaltningen i Landskrona att Järnvägsgatan åter ska öppnas för trafik.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser