Dammhagskolan når upp till kvalitetskraven

Dammhagskolan.
Dammhagskolan.
Dammhagskolan.
Dammhagskolan.

Skolinspektionen är mycket nöjd med Dammhagskolan efter utförd kvalitetsgranskning.

Granskningen av skolans arbete med extra anpassningar visar att lärare och annan skolpersonal på Dammhagskolan i mycket hög grad har ett ändamålsenligt arbete kring eleven, för att tidigt uppmärksamma och identifiera elevens behov av extra anpassningar.

Under tre dagar i mars besökte Skolinspektionen Dammhagskolan då de granskade skolans arbete med extra anpassningar. Efter granskningen kunde Skolinspektionen inte identifierat några utvecklingsområden i skolans arbete med extra anpassningar.

Skolinspektionen skriver i sin sammanfattning att Dammhagskolan har väl kända rutiner och metoder för att identifiera enskilda elevers kunskapsutveckling och kunskapsnivå eller andra svårigheter i skolsituationen som kan påverka kunskapsutvecklingen negativt. Extra anpassningar sätts in skyndsamt och skolan har metoder för att följa upp effekten av och vid behov korrigera dessa.
–  Granskningen visar att vi gör ett bra arbete med extra anpassningar, ett arbete vi är mycket nöjda med och stolta över, säger Lena Andersson, rektor på Dammhagskolan.

Kvalitetsgranskningen av skolans arbete med extra anpassningar genomförs i totalt 15 kommunala skolor och resultaten kommer att redovisas i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport.

 

Till arkivet