Annons

Utgrävningen av Jäntan startar på måndag

Arkeolog Bengt Westergaard från Statens historiska museer var i höstas på plats och tillsammans med en kollega genomförde han då en markradarundersökning.

Arkeolog Bengt Westergaard från Statens historiska museer var i höstas på plats och tillsammans med en kollega genomförde han då en markradarundersökning.

På måndag börjar den arkeologiska undersökningen av kvarteret Jäntan, det vill säga den gamla flickskoletomten i centrala Landskrona. Det första steget, markradarundersökning, har genomförts och man har preciserat ett antal ytor som ska grävas ut. Detta medför att parkeringen behöver stängas av helt eller delvis, under arbetets gång.

Annons
 

På måndag den 18 april är hela parkeringen på kvarteret Jäntan avstängd och mellan den 19:e april och den 13 maj kan bara vissa delar av parkeringen användas.
– Landskrona stad är i färd med att planera ny bebyggelse på kvarteret Jäntan. Tanken är att genom en planändring skapa en ny byggrätt för bostäder och handelsändamål, på den yta som idag är parkeringsplats. Jäntan utgör en viktig angöringspunkt till centrum och är en viktig pusselbit för att stärka sammanhanget i kvartersstrukturen, säger Britt-Marie Persson på stadens teknik- och serviceförvaltning.

Sedan medeltiden har Landskrona skyddats av olika vallgravssystem. Dessa har byggts ut och fyllts igen allt eftersom staden vuxit. Under 1700-talet och en bit in på 1800- talet gick en vallgrav igenom kvarteret Jäntan. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och inom fornlämningen den medeltida staden. Här finns också en markering av den gamla stadsporten, Österport, som utgör en fornlämning.
Kvarteret har tidigare varit skola, Österportskolan, som idag är riven. Gymnastiksalen finns kvar i norra delen av kvarteret, där det nu är blomsterhandel.

På kvarteret Jäntan finns också en markering av den gamla stadsporten, Österport, som idag utgör en fornlämning.

På kvarteret Jäntan finns också en markering av den gamla stadsporten, Österport, som idag utgör en fornlämning.

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser