Brist på respekt för de politiska spelreglerna

Frågan är vad som meningen med att fatta en massa beslut i kommunfullmäktige om dessa sedan inte verkställs. Den frågan hade Eva Örtegren (S), åter igen, ställt sig vid gårdagens sammanträde i Rådhuset.
– Demokrati innebär respekt för fattade beslut. Men inte i Landskrona, så osminkat inledde hon sitt anförande när mötet började lida mot kvällning och det var dags att gå genom nämndernas verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.

Eva Örtegren gav därefter hela sju exempel på fattade beslut som fortfarande inte genomförts i ansvariga nämnder och förvaltningar. Det äldsta med sju år på nacken. Hon hävdade rent av att det låg taktik bakom bristen på verkställighet.
– Man förhalar beslut man inte är nöjd med, sa hon med tydligt adress till den styrande Treklövern.

Några liknande exempel gav sedan också Henning Süssner Rubin (V).
Kommunstyrelsen ordförande Torkild Strandberg (L) ansåg kritiken vara befogad.
– Det har varit värre, sa han men utlovade samtidigt att bristerna ska åtgärdas och att  eftersläpningarna i näringslivsfrågor samt i en Whistleblowerfunktion skulle komma upp till politisk behandling i maj.

Stefan Olsson (SD) delade Eva Örtegrens kritik ”till 110 procent” och undrade varför kritiken gång efter annan behöver upprepas.
– Skälet är att vårt fokus på frågorna varit för dåligt, medgav Torkild Strandberg som ville hitta arbetsformer så att det inte ska behövas upprepas.

Mötet beslöt att nästa uppföljning ska ske vid mötet i augusti/september.

Till arkivet