Annons

Byalaget i Asmundtorp höll årsmöte

Trots att byalaget i Asmundtorp gjort ett strålande jobb med medlemsrekryteringen under det gångna året och ökat från 40 till 120 medlemmar så var det endast styrelsen som bemödade sig att komma till det nyligen avverkade årsmötet.

Byalagets samarbete med grannsamverkan fortsätter och här kan konstateras en nära nog 100 procentig anslutningsgrad. Vidare har man haft ett möte med fritidsförvaltningen som under året kommer att färdigställa en “multiarena” för spontanidrott på gamla tennisbanan. Under året kommer även upprustning av motionsslingan bakom idrottshallen att påbörjas. Tanken är att den skall bli cirka 1400 m lång och bylagets förhoppning är att den framöver kommer att förses med elljus.
– Har vi tur kommer man även att sätta upp ett utegym i anslutning till idrottsplatsen. Vi hoppas också att vi kommer att få en eller flera vandringsleder i anslutning till byn och Munkebäck, informerar Hans Schönbeck, sekreterare Asmundtorps byalag och håller en tumme.

Annons
 

Byalagets styrelse för 2016:
Ordförande Bengt Karlsson
Michael Nöbbelin
Hans Schönbeck
Fredrik Lindblad
Ingela Brodin
Åsa Bengtsson & Per Szajbel- delar på en ledamotsplats
Helena Svärd
Cecilia Herrstedt
Roger Gustafsson, suppleant
Bosse Åberg, suppleant

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser