Nybygge i centrum

På den obebyggda tomten på Prästgatan ska nu ett sexvåningshus uppföras.
På den obebyggda tomten på Prästgatan ska nu ett sexvåningshus uppföras.
På den obebyggda tomten på Prästgatan ska nu ett sexvåningshus uppföras.
På den obebyggda tomten på Prästgatan ska nu ett sexvåningshus uppföras.

Länge har Prästgatan 5 varit en parkeringsplats. Planer på förtätning på den centrumnära obebyggda fastigheten har tidigare funnits. Liv i luckan blev det när den tidigare fastighetsägaren och dåvarande SD-politikern Jan Hansveden förhörde sig hos kommunen hur de såg på tankarna på en moské på platsen.

Nu blev det inte så. Sju år senare har istället stadsbyggnadsnämnden gett bygglov till ett sexvåningshus med 13 lägenheter.
Det är fem våningar med ett penthouse överst, eller en så kallad indragen översta våning. I höjd kommer det att bli så högt som det intilliggande Yara-huset (Suprahuset. reds anm.), säger Linda Warming biträdande stadsarkitekt och jämför fasaden med Västerpark.
– Det blir en blandning av tegel och putsade ytor.

Illustration av hur det är tänkt att det nya huset kommer att se ut.
Illustration av hur det är tänkt att det nya huset kommer att se ut.
Nyhetschef Mikael Brandt på Landskrona Posten passar på och lappa eftermiddagssol från redaktionsfönstret. Något som inte kommer låta sig göras när det nya huset är byggt.
Nyhetschef Mikael Brandt på Landskrona Posten passar på och lapa eftermiddagssol från redaktionsfönstret. Något som inte kommer låta sig göras när det nya huset är byggt.

 

Till arkivet