Föreningar efterlyser information

Idrottsplatsområdet står inför en utveckling men de första skisserna som släppts har oroat inte minst Landskrona ridklubb som ställer frågor kring sina hagar om den planerade vägen byggs genom Karlslundsområdet.
Idrottsplatsområdet står inför en utveckling och i april släpps planerna
Idrottsplatsområdet står inför en utveckling men de första skisserna som släppts har oroat inte minst Landskrona ridklubb som ställer frågor kring sina hagar om den planerade vägen byggs genom Karlslundsområdet.
Idrottsplatsområdet står inför en utveckling men de första skisserna som släppts har oroat inte minst Landskrona ridklubb som ställer frågor kring sina hagar om den planerade vägen byggs genom Karlslundsområdet.

Hur är det ställt med dialogen mellan stadens styrande och föreningslivet?
I veckan riktade Borstahusens BK kritik och tidigare har Landskrona Ridklubb känt sig förbisedda när det rör utvecklingen av Norrestad och Karlslundsområdet.
När det gäller ridklubben finns en etablerad och välfungerande dialog med stadsbyggnadsförvaltningen.  Stadens förmåga att kommunicera måste ständigt förbättras och utvecklas. Det är en prioriterad uppgift, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

– Det hade varit bra om vi hade fått information om detta innan vi kunde läsa om det i media, säger Nina Hansson, ridskolechef vid Landskrona Ridklubb och förklarar att stadsbyggnadsförvaltningen hörde av sig till föreningen först efter att de storslagna planerna presenterats i media och efter att hon själv och flera andra medlemmar regerat på de bilder som presenterats.
– Vi har i fredags och igår haft möte med stadsbyggnadschef Anna Thott. Några löften har vi inte fått men det är bra att vi nu börjat prata med varandra, säger Nina Hansson.

– I drygt två år har arbetet med uppfräschningen av Centrum och Öster pågått. Nu har turen kommit till Karlslund, som vi ser som nästa steg i Landskronas utveckling. Tillsammans med fastighetsägarna i Karlslund tar vi nu ett samlat grepp för utvecklingen i området. Startskottet blir den nya vägdragningen som ska göra Karlslunds fritidsområde mer tillgängligt och koppla samman stadsdelen med resten av staden, sa Torkild Strandberg i samband med presentationerna av planerna, allt medan Nina Hansson kliar sig i huvudet.
– Jag har svårt att se behovet av vägen. Däremot behövs en upprustning av såväl området runt oss som i själva Norrestad, säger Nina Hansson och uppskattar att 1,5 hektar av föreningens hagar försvinner när vägen byggs.
– Vi har hästar på anläggningen idag som måste komma ut i hage varje dag, 365 dagar om året. Vi har dessutom precis byggt ett nytt stall för att utöka med åtta hästar, det kan vi inte göra om vi får mindre hagmark.

Just närheten till hagarna är viktig för ridklubben Det kan tyckas som ett mindre problem att leda hästarna fem minuters gångväg ifrån stallet. Men så är inte fallet.
– Det fungerar inte. Vi har 40 hästar som ska gå ut och in varje dag. Tid kostar pengar, vi är en ideell förening med tuff ekonomi, poängterar Nina Hansson och berättar att det redan idag är problem med parkeringsmöjligheter i området.
– Det är viktigt att klargöra för kommunen att vi har verksamhet dagligen, året runt på vår anläggning och innan någon väg börjar byggas måste våra hagar vara på plats, understryker hon.

Landskrona Direkt har varit i kontakt med några av de uppskattningsvis 30-tal föreningar som är verksamma inom Karlslundsområdet och dess närhet, det vill säga inklusive idrottshallen och Puls Arena. Generellt kan sägas att föreningarna har en god kontakt med fritidsförvaltningen men något möte eller information kring planerna för området har föreningarna inte sett till från kommunen.

Jörn Jönsson är sekreterare i BK Landora och menar att klubben trots detta är mycket nöjd med den planering som nu börjar ta form i Karlslundsområdet.
– Vårt samarbete med fritidsförvaltningen är utmärkt, poängterar han.
– Det är synnerligen bra  att det också satsas på Norrestadsområdet och att Karlslund kommer att bli det område där aktiva och motionärer kan utöva sina fritidsintressen.

Någon form av diskussioner mellan kommunen och Landskrona BoIS förs enligt klubbens ordförande Gabriel Munck.
– Jag är inte rätt man att svara på frågor om detta men det verkar som om frågan kring en  modernisering av IP vaknat igen för vår del i förra veckan, menar han.
–  Jag har inte själv suttit med och pratat med kommunen.

En av stadens minsta föreningar, om än på hög elitnivå inom sin sport, är Landskrona Varpaklubb vars verksamhet är så pass liten att man inte längre är bidragsberättigade och därför knappast kan anses som en tung röst i sammanhanget 
Att vi inte kontaktats av någon är förstås ändå märkligt. Det är möjligt att man kallat till någon form av infoträff som vi missat, garderar sig Tim Andersson och fortsätter.
– Min syn är att det alltid är bäst att involvera berörda parter tidigt i utvecklingsprocesser, även om inga formella beslut fattats. Det kan ju vara, och är troligtvis så, att föreningarna  som är verksamma inom det så kallade Karlslundsområdets närhet har något att tillföra när det nya området ska ta form.

Tim Andersson  är noga, liksom flera andra som Landskrona Direkt varit i kontakt med, att poängtera att man tror på idén till förändring av området.
–  Det kan bli ett lyft för såväl organiserad verksamhet som spontana fritidsaktiviteter. Men en fråga om våra basbehov och önskningar skulle förstås inte vara fel.

Ett exempel på detta förs fram av Mikael Brokopp, ordförande i IF Lejonet.
– Vårt önskemål är mer istid. Det vill säga att det behövs en träningshall med en rink i fullstorlek, säger han som tillsammans med GF Idrott konståkning fört fram detta önskemål till fritidsförvaltningen.
– Detta behövs för att vi överhuvudtaget ska kunna utveckla våra nuvarande verksamheter, säger han och pekar på klubbens juniorverksamhet och på sikt även ett damlag.
– Vi är nog den enda lagidrott i Landskrona där all träning och matcher sker på en och samma plan. Att vi då delar denna begränsade yta med två konståkningsföreningar och även allmänheten gör det inte lättare. Det blir sena matcher mitt i veckan då helgerna inte räcker till. Vilket då innebär att ett annat lag får stå över sin träning. Så en träningshall hade varit den bästa 50-års present IF Lejonet kunnat få, avslutar han.

Den nya stadsgatan ska knyta an vid Idrottsvägen i höjd med den norra delen av gamla Gullstrandskolan som  förövrigt snart kommer att rivas.
Den nya stadsgatan ska knyta an vid Idrottsvägen i höjd med den norra delen av gamla Gullstrandskolan som förövrigt snart kommer att rivas.
Gatan ska sedan utmynna där ridklubben idag har sina hästhagar.
Gatan ska sedan utmynna där ridklubben idag har sina hästhagar.

Till arkivet