Kön till Engelska skolan har öppnat

Höstterminen 2017 öppnar Internationella Engelska skolan i Landskrona men redan i dag går det att ansöka om en plats. Illustration: Liljewall Arkitekter AB.
Höstterminen 2017 öppnar Internationella Engelska skolan i Landskrona men redan i dag går det att ansöka om en plats. Illustration: Liljewall Arkitekter AB.
Höstterminen 2017 öppnar Internationella Engelska skolan i Landskrona men redan i dag går det att ansöka om en plats. Illustration: Liljewall Arkitekter AB.
Höstterminen 2017 öppnar Internationella Engelska skolan i Landskrona men redan i dag går det att ansöka om en plats.
Illustration: Liljewall Arkitekter AB.

Nu har Internationella Engelska Skolan öppnat för ansökningar till sin nya grundskola i Borstahusen.

Just nu pågår schaktningsarbete på den del av Ulkavallen som i framtiden ska husera Internationella Engelska Skolan (IES). Grundskolan ska stå färdig till augusti 2017.
– Från både familjer och kommunen har vi under flera år mött en stark önskan att vi ska etablera en skola i Landskrona. När nu också en helt ny skola byggs för oss, har vi sagt ja till att komma, säger Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan till friskolans hemsida och passar samtidigt på att berömma Landskronas kommunledning.
– Det framsynta ledarskapet i Landskrona har imponerat på oss, med konkreta planer för att göra kommunen till en av de mest attraktiva i Sydsverige att leva och bo i.

IES grundades 1993 och driver detta läsår 28 grundskolor och ett gymnasium i landet.

Skolan har nu via sin hemsida öppnat upp för ansökan avseende läsåret 2017/18 eller senare till skolan i Borstahusen.
Skolan har för avsikt att bli en fullskalig F-9-skola, men vilka årskurser som öppnas första året beror på hur intresset fördelar sig mellan årskurserna. Som tidigare aviserats så kommer elever att antas i turordning efter tiden för ansökan.

Under hösten kommer skolan att hålla informationsmöte för intresserade föräldrar och elever.

Första spadtaget för den nya skolbyggnad i Borstahusen tas på fredag.

Registrering till den nu aktuella elevkön görs via skolans hemsida.

Till arkivet