Konstnär från Berlin kan få residens på Fröfabriken

Nell Walden i sin lägenhet med sina egna verk på väggen, okänt år. Foto från: Staatsbibliothek zu Berlin
Nell Walden i sin lägenhet med sina egna verk på väggen, okänt år. Foto från: Staatsbibliothek zu Berlin
Nell Walden i sin lägenhet med sina egna verk på väggen, okänt år. Foto från: Staatsbibliothek zu Berlin
Nell Walden i sin lägenhet med sina egna verk på väggen, okänt år. Foto från: Staatsbibliothek zu Berlin

Landskrona museum bjuder nu för andra året i rad in till ett residensprogram i Nell Waldens anda. Med anledning av Nell Waldens liv i Tyskland, som konstnär och medarbetare på Der Sturm, har man i år valt att rikta programmet till konstnärer i Berlin, huvudort för Der Sturm. Residenset tar sin plats på Fröfabriken, en ny kollaborativ plattform för kreatörer i Landskrona.

1974 bildades stiftelsen Nell Waldens donationsfond med ändamål att, förutom att underhålla samlingen och sprida kunskapen om Nell Walden, stödja konstverksamhet i Landskrona. Det är i denna anda som stipendiet har formats.

Residensprogrammet inkluderar, under oktober – december 2016, ateljéhyra på Fröfabriken i Landskrona, lägenhet i Landskrona samt en summa på 20 000 kr i projektbidrag. Detta kan användas till resor, material eller andra omkostnader. Välkomna att söka är Nell Walden stipendiet är konstnärer verksamma i Berlin.

Stipendiaten ska någon gång under vistelsen i staden, i någon form, tillgängliggöra sitt skapande för allmänheten i Landskrona. Skapandet ska på något sätt återkoppla till Landskrona och till Der Sturm. Detta ska ske i en anda av Allkonstverk då det viktigaste begreppet i Der Sturm var Gesamtkunstverk: Litteratur, Bühnenkunst, bildende Kunst und Musik.

Till arkivet