S vill se krafttag mot barnfattigdom

Kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) vill se "En kommission för hela Landskrona"
Kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) vill se "En kommission för hela Landskrona"
Jonas Esbjörnsson (S) vill se krafttag mot barnfattigdom
Jonas Esbjörnsson (S) vill se krafttag mot barnfattigdomen i Landskrona.

Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige lagt förslag på hur Landskrona ska komma till rätta med den höga barnfattigdomen. Ett av förslagen känns igen från en nyligen ratad motion, den om avgiftsfri kulturskola.
– Det handlar om rättvisa. I fullmäktige fick vi höra att det rör sig om 300 000 kronor. Det är en struntsumma i den kommunala budgeten, men samtidigt ett oöverstigligt hinder i många familjer. Vi vill nu dessutom öka anslagen till idrottsföreningar så att dessa kan skapa möjligheter att låta fler barn kan vara med, säger Leif Olin en av fyra socialdemokrater som undertecknat motionen.

Barnfattigdomen i Landskrona är enligt den senaste rapporten från Rädda Barnen bland de högsta i landet
– Landskrona ligger på en mindre smickrad plats 286 av 290 kommuner. 23 procent av våra barn lever i ekonomiskt utsatta hushåll enligt Rädda Barnens rapport. Dessa barn lever i familjer under svåra ekonomiska omständigheter. Kommunen har en nyckelroll för att bryta denna utveckling. Hela Landskrona stärks om alla barn istället får chansen att växa upp och utvecklas efter sina förutsättningar, säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd som även han skrivit under motionen.

– Vi vet att barnfattigdomen kan avskaffas genom politisk vilja och prioriteringar, säger Jonas Esbjörnsson som nu vill att kommunen inför en handlingsplan införa en handlingsplan för att bryta barnfattigdomen vilken skall innehålla konkreta förslag.
– Exempelvis finns det en hel del dolda avgifter i skolan som gör att orättvisorna slår mot barnen. Vi föreslår även att frukostmåltid ska införas i skolan. Fattigdom kan inte botas med att ordinera mer fattigdom genom arbetslöshet eller sänkta löner. Allra viktigast är att fattigdom endast kan botas genom att människor kommer i jobb och blir självförsörjande.  Att Landskrona har en så pass höga andel barn som befinner sig i vad Rädda Barnen anser vara fattigdomen är orättfärdigt ett rikt samhälle, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

  • Att införa en handlingsplan för att bryta barnfattigdomen vilken skall innehålla förslag
  • Att ta bort avgifterna i grund och gymnasieskolan
  • Att införa en avgiftsfri kulturskola
  • Att öka anslagen till idrottsföreningar så att fler barn kan vara med
  • Att satsa på sommarjobben i Landskrona
  • Att skapa möjligheter till en rikare fritid för unga
  • Att införa frukostmåltid i skolan
  • Att ge möjlighet till läxhjälp i skolan
  • Samt att ge KS i uppdrag att komplettera listan efter inventering i samtliga nämnder.

Motionen är även undertecknad av Eva Örtegren och Alinda Zimmand

Till arkivet