De första 40-skyltarna är uppe

Från och med denn 15 mars blir gundhastigheten 40 km/tim i Landskrona.
Från och med denn 15 mars blir gundhastigheten 40 km/tim i Landskrona.
Från och med denn 15 mars blir gundhastigheten 40 km/tim i Landskrona.
Från och med den 15 mars blir gundhastigheten 40 km/tim i Landskrona.

I måndags påbörjades omskyltningen av hastighetsbegränsning till 40km/h inom Landskronas tätort.
– Vi är klara med de norra delarna av staden. Det är en kort sträcka av Hälsingborgsvägen (norr om Ringvägen), Hjalmar Brantings väg, området Västra Fäladen, Erikstorpsvägen och nu håller vi på att beta oss ner söderut längs Erikstorpsvägen/Borstahusen med omkringliggande gator, säger Tony Brné, entreprenadingenjör vid teknik- och serviceförvaltningen.

Som ett led i stadens arbete med ökad trafiksäkerhet och förbättrad stadsmiljö sänks hastigheten i centralorten från och med den 15 mars. Grundhastigheten blir 40 km/tim. De gator som idag har 30 km/tim behåller denna hastighet. Infarts- och ringleder behåller 50 – km/tim.
– Detta i sig medför att arbetet blir ganska omfattande. Någonstans mellan 180-200 nya skyltar ska sättas upp, säger Tony Brné.

Under arbetet med omskyltning kan hastigheten på en del sträckor vara missvisande, då den nya begränsningen först träder i kraft om drygt två veckor.
– Vi jobbar för att övergången ska gå så smidigt som möjligt. Vi hoppas att de som rör sig i tätorten har överseende med att det kan bli några hastighetsskyltar som inte helt stämmer på någon sträcka under själva omskyltningen, säger Britt-Marie Persson, gatuchef i Landskrona stad.

Läs mer: Sänkt hastighet i stan

Till arkivet