Unika tröjor visas upp

Spedetröja ur Hemslöjdens samlingar
Spedetröja ur Hemslöjdens samlingar
Spedetröja ur Hemslöjdens samlingar

Det är en unik samling av skånska spedetröjor ur Hemslöjdens samlingar som tillsammans med nutida tolkningar nu visas på Hemslöjden i Skåne i  Landskrona under en dryg månad framöver.

Utställningen Stickade tröjor med gamla anor – Nattröja, spedetröja och rosavamsa visas på Hemslöjden från och med imorgon och fram till och med den 28 mars.
På utställningen visar vi gamla tröjor ur våra samlingar, samt nystickade spedetröjor, nattröjor, både de danska och norska varianterna tillsammans med rosavamsa från Estland gjorda av stickdesigners, hemslöjdsmedlemmar och sticknördar, säger hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft.

Gemensamt för tröjorna är att de är enfärgade, ofta med ett reliefstickat mönster. Ett återkommande mönster är åttauddiga stjärnor i diagonalt rutnät. Vid hals- och ärmlinning har de vackra dekorationer – ofta med vackra band och pärlor.
– Tröjorna är ett spännande exempel på hur ett mode kan spridas och förändras över tid och rum.

Bakgrund
På 1600-talet var en exklusiv variant av tröjan högsta mode bland överklassen i det dansk-norska riket. De var stickade i silke och broderade med guld och silvertråd vid hals och vid ärmavslut. Tröjorna bars av både män och kvinnor som undertröja eller som informell klädsel hemma. På norska museer finns ett 10-tal silketröjor bevarade.

På Museum of London, England finns en ljusblå silketröja som den engelske kungen Karl I lär ha burit när han halshögs 1649.

Stickningen kom troligen till Sverige via Halland under 1600-talet. Nordiska Museet har i sina samlingar en grupp kvinnotröjor från Halland. En tröja från Abild, Årstad härad är daterad 1754 och har stickats av en Pernilla Christiansdotter. De halländska tröjorna är stickade i bomull eller ull med ett yttäckande mönster av åttauddiga stjärnor. De var troligen stickade för borgerskapet eller välbärgad allmoge.

Under 1800-talet återfinns tröjan i allmogens dräkt i Danmark, Norge och de gammeldanska svenska landskapen. Tröjan hade då blivit kortare men släktskapet med silketröjorna är tydligt. På Runö i den estniska övärlden användes en liknande tröja. Tröjorna har fått olika benämningar – nattrøje (DK), nattrøye (N), spedetröja  (S) och rosavamsa (EST).

Under de senaste årtiondenas stickboom har de här tröjornas skönhet återupptäckts av både stickdesigners och stickare. Nya varianter av tröjorna stickas igen – både att bäras till folklig dräkt och som modeplagg.

Program för utställningstiden:

Invigning lördag 20 januari
11.00 Hemslöjdskonsulenterna Annhelen Ohlsson och Åsa Stentoft inviger och visar utställningen.
11–14: Stickkafé. Ta med din stickning, slå dig ner, sticka och fika.

Kurs 2–3 april: Traditional Estonian knitting

Temadagar 5–6 mars: Föreläsningar och workshops med textilhistoriker, hemslöjdsmedlemmar och stickdesigners från Danmark, Norge, Sverige och Estland

Kurs 19-20 mars: Planera och sticka en spedetröja.

Till arkivet