Annons

Gymnasieskolan ett slukhål

Elever från Allvar Gullstrandgymnasiet deltog vid Berzeliusdagarna på Stockholms universitet.

Allvar Gullstrandgymnasiet dras med stora förluster, något som det ska bli ändring på.

Glädjande för utbildningsförvaltningen är att de gick med vinst 2015. Om än bara med 66 000 kronor. Ett stort slukhål är dock stadens gymnasieskolor som allt som allt går med drygt 6 miljoner kronor i förlust. Därför har tre tjänstemän fått i uppdrag att genom en utredning presentera förslag på hur gymnasieskolan i Landskrona ska bli mer attraktiv. Utredningen ska presenteras under våren.

Annons
 

Gymnasieskolorna i Landskrona kämpar med stora underskott. Den budget som togs fram inför 2015 spräcktes med råge.
– Vi har helt enkelt budgeterat fel, erkänner utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L).

Ambitionen är dock att göra gymnasieskolan i Landskrona mer attraktiv så att den lockar eleverna som slutar grundskolan i Landskrona att stanna kvar. Detta är dock inget enkelt uppdrag.
– Det är en av två trender som gäller för städer i Landskronas storlek och som ligger i storstadsområden. Den andra trenden är att allt fler läser högskoleförberedande utbildningar. Och många elever väljer andra orter för dessa studier. Det är privata alternativ i Helsingborg och kommunala i Lund som lockar mest, säger utbildningsförvaltningens chef Anders Grundberg.

Vad som ska göras i framtiden ska en utredning visa som just nu håller på att arbetas fram.
– Det är Ulf Bergström, verksamhetschefen för stadens gymnasieutbildningar samt vuxenutbildningar samt två till som utreder vad som kan göras bättre. Dessutom har vi en extern part som intervjuat elever. Allt för att vi ska få en så bra bild som möjligt, säger Lisa Flinth.

Förutom gymnasieskolans minussiffror gick även stadens förskolor med en liten förlust.
– Här kommer vi dock att höja barnpengen under ett par år. Så detta är inget större problem, säger Lisa Flinth och avslutar.
– Sedan har vi grundskolan och här går det mycket bra. Det är deras siffror som gör att vi i slutänden kan räkna med ett, om än litet, plus.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser