Annons

Chefsförändringar och arbetsgivarpolicy

Vi noterar att det är en del förändringar på gång inom stadsledningen.
– I min roll som biträdande stadsdirektör tillika förvaltningschef för stadsledningskontoret har jag en ambition att göra vissa förändringar inom förvaltningen, säger Stefan Johansson som har för avsikt att låta stadens ekonomichef Per-Mikael Svensson tillträda en tjänst som biträdande förvaltningschef.
–  Därmed tar Jonas Lundqvist steget upp från redovisningschef till ekonomichef.

Ny förvaltningschef
Samtidig tog kommunstyrelsen idag beslut att låta Robert Svensson som varit t.f. chef för teknik- och serviceförvaltningen sedan i augusti, få fortsatt förtroende för uppdraget.

Annons
 

Arbetsgivarpolicy
KS antog även en ny arbetsgivarpolicy vid förmiddagens möte.
Landskrona stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt fokus på kommuninvånarnas och medarbetarnas välbefinnande. För att nå den arbetsgivarpolitiska målsättningen har stadsledningskontorets personalavdelning arbetat fram ett förslag till ny arbetsgivarpolicy.

I policyn utgår man från värdegrunden BRA samt tre arbetsgivarpolitiska områden. Dessa beskrivs i korthet enligt följande:

Kompetensförsörjning- och utveckling
Medarbetarna och deras kompetens är stadens viktigaste resurs. För att uppfylla de krav och behov våra kommuninvånare har framöver behöver vi attrahera, behålla och utveckla medarbetarna för att trygga framtida kompetensförsörjning.

Ledarskap
Landskrona stad ska vara en förebild som arbetsgivare. Det ställer krav på ett ledarskap som motiverar och engagerar medarbetarna till lärande, utveckling och förändring.

Medarbetarskap/kultur
Våra medarbetare känner stolthet över att arbeta i Landskrona stad och är goda/BRA ambassadörer för verksamheten. Vår organisationskultur präglas av innovation, förändringsvilja samt ska stimulera och uppmärksamma medarbetarnas handlingskraft, initiativförmåga, kreativitet, vilja att göra en bra insats och därmed skapa mervärde. Landskrona stad är en inkluderande och jämlik organisation.

Arbetsgivarpolicyn går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt antagande.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser