Annons

Ny centrumnära p-plats när lagerbyggnad rivs

Lagerbyggnaden på Neptun 25 på Östergatan rivs för att ge plats åt parkeringsplatser.

Lagerbyggnaden på Neptun 25 på Östergatan rivs för att ge plats åt parkeringsplatser.

En rivning av en förfallen lagerbyggnad möjliggör nya parkeringsplatser i centrum.
– Vi fortsätter nu med förbättringar av stadskärnan, säger Christian Alexandersson, VD för Landskrona Stadsutveckling AB och berättar att på tur står en rivningen av den förfallna byggnaden Neptun 25.
– Det möjliggör ytterligare utvecklingsmöjligheter, så som parkeringsplatser i stadskärnan, dels åt handeln men även åt den förskola som planeras i den intilliggande fastigheten.

Annons
 

Fredrik Stenberg framför Neptun 25 som nu ska rivas. Fredrik Stenberg framför Neptun 25 som nu ska rivas för att ge plats åt parkeringsplatser.

Landskrona Stadsutveckling  grundades för att tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och kommun för att tillvarata samt utveckla stadens möjligheter. Landskrona Stadsutveckling AB:s uppdrag är att medverka till att göra Landskrona till den attraktiva stad som förutsättningarna kan ge genom utveckling av stadens centrala delar.
På fastigheten Neptun 25, som förvärvades av Landskronas Stadsutveckling AB under 2015, finns idag en fallfärdig lagerbyggnad som är i mycket dåligt skick och inte anpassad för vare sig näringsverksamhet eller för boende. Byggnaden kommer därför att rivas inom kort.  Fastigheten köptes av stadsutvecklingsbolaget på grund av sitt strategiska läge och för att öka möjligheten att påverka innerstadens utveckling. Planerna är att anlägga en ny, central parkeringsyta nära handeln i stadskärnan.
– Utvecklingen av Österplatsen, det vill säga platsen där vi befinner oss, ligger i linje med planerna för stadskärnan och parkeringen kommer att behövas när vi i vår börjar med projekteringen på kvarteret Jäntan, där ett nytt handelshus planeras, säger Fredrik Stenberg, fastighetsutvecklare på Landskrona Stadsutveckling AB.

Under vårvintern är det meningen att de arkeologiska utgrävningarna ska påbörjas på kvarteret Jäntan, i folkmun mer känt som Flickskolans parkering. Under hösten gjordes en markscanning och denna följs nu upp med en utgrävning, som beroende på eventuella fynd kan dra ut på tiden.
– Det är sagt att denna ska starta vid tjällossning. Nu har vi inte haft någon tjäle i vinter men vi får förmoda att arbetet påbörjas i mars/april och då kommer många parkeringsplatser att försvinna. Det är sagt att det ska grävas fem provgropar om 50 kvadratmeter vardera. Då kan den nya parkringen komma väl till pass, säger Christian Alexandersson och flaggar även för en utökning av parkeringen på Kasernplan.
– En tillfällig lösning kan bli att vi utökar med parkeringsplatser på grusplanen där.

På kvarteret Jäntan har Serneke en förhandsoption på att köpa marken som idag utgör den centrumnära parkeringsplatsen och planerna är att uppföra ett 60 meter högt hus i 18 våningar på platsen.

Det har på senare tid antytts att det finns planer på ett centrumnära parkeringshus där Citygross parkeringsplats ligger idag.
– Den frågan äger inte vi. Marken är inte kommunens utan Svenska Handelsfastigheter. När det rör parkeringsfrågor och parkeringshus så får jag hänvisa till teknik- och serviceförvaltningen, avslutar Christian Alexandersson.

 

Markerad är den byggnad som nu ska rivas.

Markerad är den byggnad som nu ska rivas.

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser