Annons

Föredrag om samisk urfolkskultur

Majvor Massa Eriksson bredvid den samiska flaggan

Majvor Massa Eriksson bredvid den samiska flaggan
Foto: Per Månsson

Torsdagen den 21 januari höll Majvor Massa Eriksson från sameföreningen Samer i Syd föredrag hos Föreningen Norden på Stadsbiblioteket.

Annons
 

– Majvor, som själv är same, berättade om den samiska urfolkskulturen från dåtid till nutid. Hon informerade oss om vad Sveriges grundlagsändring 2010 och konventioner i FN och Europarådet betyder för samerna. Vi fick också se exempel på samiskt hantverk och även en kort film om de ”Åtta årstidernas folk”, meddelar Per Månsson från arrangerande Föreningen Norden.

Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som idag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och norra Sveriges inland från Idre sameby i söder och norrut. Detta område kallas Sápmi (Sameland). Många samer bedriver renskötsel i flera länder och har också rätt till det.

Efter föredraget serverades en lättare förtäring och det anordnades lotteri.
Nästa sammankomst är årsmötet den 18 februari kl. 19.00 på Stadsbiblioteket med underhållning av trubaduren Henrik Malmros från Visans Vänner i Helsingborg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser