Annons

Matan ska bli popis

Självinsikt och kundnöjdhet står i fokus för Landskrona stads kostavdelning under året.

Idag var det  kick-off för ett spännande, årslångt utbildningsprojekt vid teknik- och serviceförvaltningens kostavdelning. Syftet är att genom insikt och relationsbyggande team skapa ett gott arbetsklimat och ökad kundnöjdhet. Med andra ord, personal och elever trivas i matsalen.
– Målet med utbildningen är att vi ska bli bättre på att kommunicera, uppleva en minskad stress och öka frisknärvaron samt bättre trivsel och arbetsglädje. Genom kunskap och ett kreativt klimat tillåts innovationskrafter att blomstra och vi blir goda ambassadörer, förbättrar värdskapet och ökar kundnöjdheten ytterligare i våra verksamheter, säger Charlotte Hansson, avdelningschef för kostavdelningen vid teknik- och serviceförvaltningen.

Annons
 

Utbildningen genomförs vid tre tillfällen under våren och två under hösten.
Kursledare under hela 2016 är Dennis Westerberg och Tomas Lydahl.
– De är två av Sveriges främsta inspiratörer och framstående experter när det gäller personlig utveckling och hur människor fungerar mentalt, avslutar Charlotte Hansson.

Dagens introduktionsföreläsningen på teatern var startskottet för samtliga anställda på kostavdelningen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser