Annons

Kommunen vill köpa spårområdet i centrum

Här är kommunens nästa projekt gällande marköp i centrum. Målet är att köpa loss hela spårområdet intill.

Här är kommunens nästa projekt gällande markköp i centrum. Målet är att köpa loss hela spårområdet intill.

Landskrona stad fortsätter att förvärva tomter mellan Infarten och Skeppsbrokajen. Närmast i planerna ligger ett mindre köp av Mittelen, vilka äger gamla järnvägsstationen. Men ett stort mål är att köpa loss hela spårområdet som sträcker sig längst med Österleden.
– Det är vår ambition att köpa spårområdet och vi för just nu diskussioner med bland annat Trafikverket och Jernhusen, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) och förklarar det stora intresset.
– Det är endast på det hållet som vi kan utveckla innerstaden. Syftet är att marken en dag ska bilda en ny årsring till de centrala delarna av staden. När så blir fallet står dock skrivet i stjärnorna. Men ju fortare vi äger marken, desto fortare kan det bli verklighet.

Det markavsnitt som nu är aktuellt är den ”trekant” som börjar efter stationsbyggnaderna och sträcker sig längst med Österleden, där viadukten över spåren ligger. För fastigheten betalar staden 200 000 kronor och tillträder den 25 januari 2016. Staden ska stå för samtliga fastighetsbildningskostnader, cirka 60 000 kronor och staden ska även utföra ett mindre markarbete som lär kosta runt 50 000 kronor.
Staden vill även upprätta arrendeavtal med köpoption gällande en liten del av marken intill den man vill köpa av Mittelen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser