Annons

Bageri blir skola i framtiden

I denna byggnaden låg tidigare ett bageri. I framtiden lär där bli någon typ av skolverksamhet.

I denna byggnaden låg tidigare ett bageri. I framtiden lär där bli någon typ av skolverksamhet.

Landskrona växer och behovet av skolverksamhet med den. Därför vill nu den styrande treklövern köpa fastigheten Mejeriet 8. I den idag tomma byggnaden, som ligger på Rönnebergsgatan, har tidigare Lindells Konditori legat.
– Vi vet att det i framtiden kommer att behövas fler lokaler för skolverksamhet och vi tror att just denna byggnad är bra för sådant ändamål. Därför vill vi att staden ska återta tomträtten genom att denna dödas hos inskrivningsmyndigheten och att byggnaden inlöses. Priset för detta är tre miljoner kronor, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

Annons
 

Socialdemokraterna yrkade på återremiss av ärendet då de först ville ha reda på vilket marknadsvärde den aktuella tomten och byggnaden har.  Men majoriteten ville att beslut skulle tas på torsdagens kommunstyrelsesammanträde vilket också blev fallet. (S) inkom med särskilt yttrande.

Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige den 1 februari.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser