Annons

Revisionen efterlyser belägg på miljonbelopp

Fakta kommunrevisionen
Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av nämndernas verksamhet. I Landskrona består kommunrevisionen av 15 förtroendevalda ledamöter fördelat på tre sverigedemokrater, sex socialdemokrater, en moderat och fem liberaler. Ordförande är Peter Thunholm (L).
Revisorerna som väljs av KF ska granska om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Årligen avger revisionen en rapport till KF.
Åter klämmer det i den kommunala skon. Om det är skav eller en sten återstår att se. Än en gång är det upphandlingsfrågor och ramavtal som är på tapeten. Köp för 7, 5 miljoner kronor saknar dokumentation.

Att granska Landskrona stad är en uppgift för media men lika mycket är det ett uppdrag för kommunrevisionen. Under hösten har revisionen med hjälp av det multinationellt revisions– och konsultföretaget Ernest & Young gjort en granskning av kommunens upphandlingsverksamhet.
– Jag trodde att det skulle komma upp som en punkt på fullmäktige på måndag men tydligen har kommunstyrelsen återremittera ärendet till stadsledningskontoret. Varför vet jag inte, säger revisionens ordförande Peter Thunholm (L).

Annons
 

Nu hör det inte till vanligheterna att KS återremitterar kommunrevisionens rapporter men ingenstans framgår det varför man gjort detta.
Landskrona Direkt når en snorförkyld kommunstyrelseordförande Torkild Strandberg (L) på telefon och undrar över anledningen.
– Det var någon del i rapporten som saknades, svarar han och förtydligar sig.
– Det var stadsledningskontoret som glömt att kommentera en uppgift i rapporten, förklarar han och menar att han inte har full koll eftersom han befinner sig i hemmet och är sjuk.
När Landskrona Direkt frågar om det rör sig om de anmärkningar som revisionen riktat mot, att det i ramavtalet för byggservice finns oklarheter svarar han ”Ja”.

Revisionen har synpunkter på att det byggföretag som rankats trea i rangordningen fått utföra arbeten för 7,5 miljoner kronor utan någon rimlig förklaring getts till dem.
– Det stämmer. Därför väntar vi nu på nästa möte i kommunstyrelsen för att få en förklaring, säger Torkild Strandberg.

Vi har tidigare berättat att kommunrevisionen riktade anmärkningar mot stadsbyggnadsförvaltningen då samtliga tre stickprov man tagit i samband med direktupphandlingar där inte funkat som det varit tänkt. Nu handlar det istället  om ramavtalet för byggservice som är förvaltningsövergripande. I upphandlingen har det företag som rankats trea fått utfört mer arbete åt kommunen än vad tvåan fått.
– Sammanlagt har trean fakturerat Landskrona stad ca 9,1 miljoner kronor under perioden 2013-2014. Ettan i upphandlingen, har fakturerat kommunen ca 15,1 miljoner kronor och tvåan har fakturerat för cirka 8,0 miljoner kronor, förklarar Peter Thunholm och menar det saknas underlag.
– Man har sagt till oss att leverantören med rank tre har byggt om en byggnad inom sjukhuskvarteret. Detta projekt ska enligt upphandlingsunderlagen vara värt 1,6 miljoner kronor. Vi saknar skäl eller förklaringar till varför leverantören fakturerat de övriga 7,5 miljoner kronorna, understryker han.

– Det ska gå till så att den som tilldelats ramavtalet ska få jobbet. Har denna inte möjlighet eller kapacitet ska frågan gå vidare till nummer två och kan de inte heller så ska slutligen trean få förfrågan. Detta ska då klart och tydligt framgå i handlingarna. Nu gör det inte det och vi undrar varför, säger Peter Thunholm.

Hur allvarligt ser du på det inträffade och finns det rent av fog att misstänka oegentligheter?
– Det är allvarligt men sen går det inte att dra några slutsatser. Vi har inte tillräckligt med information.

Vad händer nu?
– Det är upp till nämnder och förvaltningar att se över sina rutiner så att detta inte händer igen. I slutändan handlar det om vi ska kunna ta beslut om ansvarsfrihet föreligger eller ej.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser