Annons

Panelsamtal om olika religioner

Socialdemokrater för tro och solidaritet i Landskrona kommer tillsammans med Sensus och ibn rushd att anordna ett religionsdialog seminarium i Folkets hus lilla festsal den 12 december.
Jan Hjärpe, professor emeritus, kommer att reda ut begreppen kring vad kristen, judisk och muslimsk tro är.

Representanter från dessa religioner kommer att deltaga i ett panelsamtal.
– Vi vill på detta sätt medverka till att de troende pratar med varandra och inte om varandra. Vi vill också att se hur vi tillsammans kan bli en fredsbevarande kraft i Landskrona, säger Claes Glader, ordförande för Tro och Solidaritet i Landskrona.
– Landskrona är idag en delad stad, där avståndet mellan människor bara ökar. Vi vill verka för en stad där alla är lika viktiga oavsett religion och ekonomisk status. Vi vill verka för en stad där alla tillsammans och med ömsesidig respekt uppmuntrar mångfald, där vi troende vill spela en viktig roll.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser