Annons

SD vill satsa på utbildningar

Precis som Socialdemokraterna vill Sverigedemokraterna att utbildningsförvaltningen ska höja utbildningsnivån och standarden på gymnasieutbildningarna i Landskrona för att möta morgondagens behov av arbetskraft. Detta skriver dom i sin kompletteringsbudget för 2016 som ska tas i kommunfullmäktige den 23 november.

De vill även ge samma förvaltning i uppdrag att snarast ta fram utbildningar för vuxna inom områden där arbetsmarknaden efterfrågar arbetskraft.
Dessutom föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att ge individ- och familjeförvaltningen i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys i syfte att fånga upp goda idéer från andra kommuner när det gäller deras sätt att hantera ungdomsarbetslösheten samt att ge ett flertal förvaltningar utbildningsförvaltningen, individ- och familjeförvaltningen och andra förvaltningar i uppdrag att genom gemensamma åtgärder komma med skarpa, konkreta förslag som syftar till att halvera ungdomsarbetslösheten senast år 2018.
Förvaltningarna ska sedan rapportera till kommunstyrelsen varannan månad om hur arbetet fortskrider för att Landskrona omedelbart ska kunna implementera de förslag som framkommer.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser