Pedagoger lärde av varandra

På torsdagen arrangerade utbildningsförvaltningen ett utbildningsforum för fritidshemspedagoger på kommunala skolor i Landskrona. Arrangemanget, som ägde rum på Västervångskolan, byggde på att den egna personalen höll föredrag eller workshop för varandra, som en konferens för kollegialt lärande och samarbete.

Två gemensamma föreläsningar anordnades av Lärarförbundet och de handlade om kvalitetsarbete och äventyrspedagogik. Personalen fick även möjlighet att lyssna på föreläsningar och workshops kring bland annat iMovie för nybörjare, utelekar i närmiljö, pedagogiska planeringar, pärlpyssel och rastlek.
– Tanken med dagen var att all kunskap och erfarenheter hos våra duktiga medarbetare på detta sätt sprids vidare och inspirerar till att göra något nytt eller annorlunda. Samtidigt ville vi lyfta fram att fritidsverksamheten är en viktig del av elevernas skoldag, säger Peter Andersson, rektor för förskoleklass och fritidshem på Västervångskolan.

Till arkivet