Nersågade träd vid Ulkavallen ger plats åt väg

Tidigare låg Ulkavallens a-plan delvis inhöljd i lummig grönska. Nu har dock planen fått havsutsikt. Foto: Kurt Hultqvist
Tidigare låg Ulkavallens a-plan delvis inhöljd i lummig grönska. Nu har dock planen fått havsutsikt. Foto: Kurt Hultqvist
Tidigare låg Ulkavallens a-plan delvis inhöljd i lummig grönska. Nu har dock planen fått havsutsikt. Foto: Kurt Hultqvist
Tidigare låg Ulkavallens a-plan delvis inhöljd i lummig grönska. Nu har dock planen fått havsutsikt.
Foto: Kurt Hultqvist

En av Direktens läsare skickade nyligen in en bild tagen på Ulkavallen i Borstahusen. Där syns tydligt att ett flertal träd mellan a-planen och Erikstorpsvägen samt bakom läktaren är nersågade. Landskrona Direkt kontaktade stadsbyggnadsförvaltningens chef Anna Thott och frågade vad som är på gång.

Hur många träd är kapade på och vid Ulkavallen?
– Det rör sig om 30 till 40 träd.

Kommer resten av träden på bilden att sågas ner i höst?
– Nej, resterande träd kommer att stå kvar.

Varför är de nersågade?
– Det ska byggas en väg upp till den plats där skolan ska byggas.

Finns någon policy att ersätta fällda träd med nya?
– Inte någon uttalad men det borde kanske finnas. Tanken är god. På det aktuella området kommer det dock att planteras nya träd. Bland annat ska 50-60 träd planteras längst med gatan som ska anläggas. Dessutom ska vi plantera 100-150 träd längst med Säbybäcken.

Enligt Anna Thott får kommunen såga ner träd på egen mark utan att söka tillstånd. För ett par år sedan råkade dock en boende i Saxtorp illa ut då han fällde 17 träd på sin villatomt. Stadsbyggnadsnämnden utfärdade då en sanktionsavgift på nästa 200 000 kronor. Avgiften sänktes sedan.
– Beträffande Saxtorp så är det en mycket speciell plats. Där är hårt styrda regler för träden. Därav de höga avgifterna då.

När krävs det tillstånd för att fälla träd?
– Man måste söka dispens om man vill kapa träd i biotoper eller på strandskyddat område och det gör man på Länsstyrelsen. Är området detaljplanerat så söker man tillstånd hos stadsbyggnadsnämnden.

Vad är sanktionsavgiften idag om man fäller ett träd utan tillstånd?
– Jag vet att det på detaljplanerat område kostar 0,25 gånger prisbasbeloppet per träd. Det är alltså därför det kan bli dyrt om man fäller utan tillstånd. Och det är alltid upp till den som ska fälla trädet eller träden att kolla upp om det finns speciella omständigheter, avslutar Anna Thott.

Är du osäker när du ska fälla? Ring 0418-470000 och be att få bli kopplad till stadsbyggnadsförvaltningen.

Till arkivet