Annons
Måndagen den 19:e april
Dagens namn: Olaus, Ola

Företagsklimtatet backar svagt

Näringslivschef Anna Classon syns ofta ute bland stadens företagare.

Näringslivschef Anna Classon syns ofta ute bland stadens företagare.

Företagarna i Landskrona får bäst service i Skåne om man ser till kommuner med över 40. 000 invånare. Om detta berättade vi i förra veckan efter att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en ranking av 190 kommuner i landet. Landskrona hamnade på 54 plats.

Annons
 

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin attitydundersökning där näringslivet får svara på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Landskrona faller två placeringar mot ifjol och hamnar på 132.e plats av landets 290 kommuner.
– Det är klart att det är lite överraskande med tanke på Insikts-undersökningen nyligen. Vi ligger i mitten och det vill vi såklart förbättra, säger Anna Classon, näringslivschef i Landskrona stad.
– Här ha vi ett jobb att göra, säger hon och ser placeringen som en indikation på näringslivsklimatet i Landskrona.
– I Insikt som utgörs av en enkätundersökning från SKL där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen gjorde vi ett jätteryck. Den undersökningen som kom tidigare i september byggde på svar från drygt 300 lokala företag. Där har vi haft en handlingsplan som vi målmedvetet arbetat efter. Den får vi nu jobba vidare med även på Svenskt Näringslivs attitydundersökning. För helt klart vill vi bli bättre.

Kommunikationer står sig fortsatt bra
Fortfarande är det Vägnät, tåg- och flyg samt Tele- och IT-nät som får höga poäng av företagarna. 2009 rankades dessa som näst bäst respektive bäst i landet i Landskrona. Nu hamnar de på 13:e respektive 7:e plats.
– Det här är hur företagarna upplever det. Vi vet egentligen inte hur det är kopplat till höga förväntningar etcetera.

Hela 104 placeringar faller Landskrona när det gäller kommunens ”Konkurrens med företag” där frågan lyder ”I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?” Här hamnar kommunen nu på en 193 plats i landet.

– Mer positivt är tjänstemännens, politikerna och inte minst medias attityder mot förtagande, säger Anna Classon.
Även allmänhetens attityder till företagande har bättrats något och landar i år på och plats 220 (251 ifjol) möjligen har det att göra med ”årets raket” nämligen medias attityder till företagande som klättrar hela 99 placeringar till en sammanlagd 165 plats.

Enkätundersökningen gjordes under januari-april 2015 och besvarades av drygt 89 Landskronaföretagare.
– Svarsfrekvensen var 47 procent vilket följer rikstrenden.

Utöver enkätsvaren från företag vägs även fakta och statistik in rankingen som möjliggör jämförelser mellan landets kommuner.
– Här står vi oss väl när det gäller nyföretagsamhet, inflikar Anna Classon utan att exakt veta hur de olika områdena värderas mot varandra av Svenskt Näringsliv.

På en punkt kan nog alla aktörer hålla med om att en skärpning vore på sin plats. Att Landskrona, mitt i den mest expansiva regionen i landet och kanske rent av i Europa, hamnar på plats 282 av 290 när det gäller andelen personer i arbete, är inte okej.

I Landskrona förvärvsarbetande 39 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, rikssnittet är 45,5 procent. Som svenskt Näringsliv själv säger:
– Har kommunen ett bra företagsklimat är det lättare att starta och driva företag. Det skapar fler företag och i sin tur fler arbetstillfällen.

– Vi har en hel del idéer om hur vi ska arbeta vidare mot företagen. Bland annat genom att skapa branschgrupperingar men även genom att dra lärdom hur andra kommuner jobbar med frågorna. Här är exempelvis Höganäs positiva arbete mot företagarna ett exempel, avslutar Anna Classon.

Läs mer och ta del av svaren gällande Landskrona företagsklimat på
www.foretagsklimat.se/landskrona/

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser