Annons

Plantan föryngras och lever vidare

Plantan som huset kallas folkmun och har på senare år inhyst allaktivitetshus och föreningshus. Nu anpassas fastigheten åt små barn och blir till höst kulturförskolan Plantan.

Plantan som huset kallas folkmun och har på senare år inhyst allaktivitetshus och föreningshus. Nu anpassas fastigheten åt små barn och blir till höst kulturförskolan Plantan.

Nu öppnar Landskrona stad en förskola med kulturprofil. Satsningen innebär att barnen kommer att mötas av pedagoger med specialkompetens inom sång och musik, drama och dans samt bild och berättande.
– Vi är väldigt glada över att nu kunna starta en förskola med kulturprofil. Det är något som har efterfrågats av föräldrar och något vi länge velat satsa på, säger Yvonne Nilsson, verksamhetschef för förskolan.

Annons
 

I ett spännande nyrenoverat hus i Nyvångsområdet, med Karlslundsparken som granne, öppnar under hösten Kulturförskolan Plantan. Här kommer barnens lärande att utvecklas, utmanas och fördjupas både motoriskt och språkligt genom olika kulturformer och ett tematiskt arbetssätt.
– Huset är fantastiskt och erbjuder många möjligheter till ett kreativt och lustfyllt lärande. Lokalernas utformning och inbjudande miljö med bland annat scen och ateljé ger barnen goda förutsättningar att utmanas, lyckas och göra framsteg, berättar förskolläraren Marie Samuelsson.

– Vi vet att det lilla barnet lär med kroppen och allra bäst om det har roligt. Lära, Utforska, Skapa & Tänka är våra ledord, där begynnelsebokstäverna dessutom bildar ordet LUST. Vår gemensamma profil skapar glädje hos både barn och vuxna, fortsätter förskolläraren Therése Jägerman.

Landskrona har sedan tidigare förskolor, både kommunala och fristående, med olika inriktningar, bland annat Reggio Emiliapedagogik, utomhuspedagogik, i ur och skur, hälsa och miljö, Montessoripedagogik och äventyrspedagogik.

Just nu pågår renovering och anpassning av lokalerna i byggnaden på Nyvång i Landskrona. Kulturförskolan Plantan beräknas öppna i november 2015.
– Föräldrar är välkomna att söka plats till sina barn via Familjeportalen på webben. På vår Facebooksida hittar man just nu en inbjudan till teater på lördag, informerar slutligen förskolechef Karin Sahlin.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser