Annons

Större vattenledningsarbete i centrum under hösten

Här i korsningen Regeringsgatan/Skolallén kommer arbete med vattenledningar att pågå under hösten.

Här i korsningen Regeringsgatan/Skolallén kommer arbete med vattenledningar att pågå under hösten.

Under hösten byter NSVA ut vattenledningarna i Skolallén och del av Regeringsgatan. Arbetet påbörjas måndag 31 augusti och beräknas vara klart i slutet av november.

Annons
 

På måndag påbörjar NSVA byte av vattenledningar i ett område som berör Skolallén mellan Järnvägsgatan och Regeringsgatan samt Regeringsgatan cirka 15 meter norr om och cirka 65 meter söder om korsningen vid Skolallén. Arbetet omfattar byte av huvudledningar för dricksvatten samt servisledning fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns (vattenservis).

Ledningen i Skolallén
Huvudvattenledningen som ligger alldeles intill husen på den norra sidan av Skolallén är från 1908. Ett flertal läckor har uppstått och det är väldigt besvärligt att laga ledningen då den ligger så nära husgrunden. Ny vattenledning (ca 110 m) kommer att läggas mitt i gatan.

Från 1902
Kommunens omgestaltningsprojekt i området berör va-ledningarna i Regeringsgatan. Korsningen Regeringsgatan/Skolallén skall stensättas. Vattenledningen i Regeringsgatan är gammal, ända från 1902, och innan stensättningen görs skall vattenledningen bytas på en sträcka av ca 80 m.

Så påverkas de boende
Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med omkopplingar av serviser. Mer information om detta kommer NSVA att meddela berörda när det närmar sig.

Problem med framkomligheten under byggtiden kan förekomma.

Ett flertal läckor har på senare år uppståt på den norra sidan av Skolallén. Ledningarna ligger besvärligt, tätt på husen. Nu ska vettenledningarna flyttas ut i gatan.

Ett flertal läckor har på senare år uppståt på den norra sidan av Skolallén. Ledningarna ligger besvärligt, tätt på husen. Nu ska vettenledningarna flyttas ut i gatan.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser