Annons

Satsningar på fallförebyggande arbete bland äldre

Fallolyckor bland äldre är ett gissel som årligen kostar samhället stora summor.
Beräkningar gör gällande att fallolyckor årligen kostar cirka 14 miljarder.
Utan åtgärder för att minska fallskadorna beräknas kostnaden öka till 22 miljarder år 2050.
– Hittills har vårt arbete inte inriktats särskilt på de som löper den största risken att falla. Det handlar om personer som bor i särskilt boende eller sköra äldre som har mycket insatser från hemvården i ordinärt boende. I framtiden ska det bli ändring på detta. Nu ska vi även inkludera alla omsorgsförvaltningens områden i det fallförebyggande arbetet, berättar Jan Allan Beer (FP), omsorgsnämndens ordförande.

– Den delvis nya arbetsmetoden innebär att vi identifierar alla patienter inom omsorgsförvaltningen som har förhöjd fallrisk. När vi gjort det ska ett team sätta in de individuella åtgärder som behövs, avslutar Jan Allan Beer.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser