Annons

Statliga pengar till renovering av Häljarps mölla

Det är ingen nyhet att Häljarps Mölla, som är klassad som byggnadsminne sedan 1964, är i stort behov av att renovera själva naturstensfundamentet. Som läget är nu finns stor risk att möllan faller omkull i en rejäl höststorm. Men nu har Rönneberga Härads Hembygdsförening beviljats statligt stöd för första etappen i en större renovering.
– Första etappen är att stormsäkra möllan samt ge fundamentet ett stöd för att förhindra ytterligare sprickbildning. För detta har vi fått statligt stöd och åtgärden genomförs under sommaren 2015. Bidraget utgör 144000 kronor av budgeterade 160000 kronor, säger hembygdföreningens ordförande Johan Rietz.
– Nästa år hoppas vi kunna genomföra en genomgripande renovering av bland annat naturstensfundamentet. Beräknad kostnad för detta ligger på mellan 1,3 till 1,5 miljoner kronor.

Möllan hålls med anledning av detta stängd på Mölledagen på söndag.
– I stället erbjuder vi en drygt 30 minuters information om möllor i allmänhet och Häljarps mölla i synnerhet på vår hembygdsgård i Asmundtorp. Föredraget börjar klockan 15.00 i vårt sommarkafé, avslutar Johan Rietz.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser