Personal på Allvar Gullstrand besökte Bryssel

Veckan efter att skolan slutat i juni reste 20 lärare och annan personal från Landskronas Allvar Gullstrandsgymnasium till Bryssel för att besöka EU-institutioner och för att lära sig hur EU fungerar, hur institutionerna arbetar sinsemellan och hur EU jobbar för att göra Europa till en bättre plats att leva på för oss alla.

Under tre dagar hann vi med med besök på kommissionen, parlamentet, ministerrådet och Parlamentarium, som är en spännande utställning om EU-parlamentet och de andra EU-institutionerna. På alla platser togs vi emot av kunnig personal som förklarade och debatterade om EUs roll i världen.

Varje svensk parlamentariker kan sponsra resor till Bryssel för att vi EU-medborgare ska få lära oss mer om EU, som ju berör oss i mycket högre grad än vad vi oftast tror. I vårt fall var det Anna Hedh, socialdemokratisk parlamentariker, som välvilligt ställde upp med medel och också tog sig tid att träffa oss och prata om sitt arbete i EU.

Vädret visade sig från sin allra soligaste sida, vilket bidrog till att resan blev ett trevligt slut på ett långt läsår.

Till arkivet