Annons

Årsmöte hos Jazzhouse Landskrona

Jazzklubben har hållit sitt årsmöte på Landskrona Museum. Som ordförande för mötet valdes Bertil Svensson och som sekreterare Karin Eggers.
Verksamhetsberättelsen godkändes och resultat- och balansräkningen fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
Ledamoten Kenneth Hallqvist hade avböjt omval. Eila Raudmets och Tommy Jönsson, som stod på tur att avgå, omvaldes på två år.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser