Annons

Gymnasieelever besöker universitet och högskola

Nu står det klart att Allvar Gullstrandgymnasiet ökar kontakten mellan gymnasieelever och högskola och universitet. Allvar Gullstrandgymnasiet i Landskrona har som ett tydligt mål att förbereda sina elever för och inspirera dem till att läsa vidare på universitet och högskola. – Som ett led i detta arbetar vi på skolan ständigt med att etablera kontakt med olika lärosäten. Av praktiska skäl är det ofta Lunds Universitet som kommer i fråga, säger rektor Kenny Andersson i ett pressmeddelande på fredagen. Flera arrangemang är bokade under våren och besöken där hela klasser reser till Lund är en del av ett treårsprojekt mellan Allvar Gullstrandgymnasiet och Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. I detta projekt ingår även före detta elever från Allvar Gullstrandgymnasiet som nu doktorerar eller till och med har doktorerat vid Medicinska fakulteten. Sandra Jejo och Johan Andersson i klass NA12 (åk3) besöker Uppsala Universitet 20-22 mars där Farmacevtiska Studentkåren bjuder in till ”Gymnasiehelgen 2015”. Tre dagar ägnas åt information, föreläsningar och studentikos verksamhet som t.ex. sittningar. Sandra och Johan har förra året varit med i pilotprojektet i Lund som sedan mynnade ut i det nu pågående treårsprojektet. De två Landskronaeleverna har nu dessutom gjort sitt gymnasiearbete hos en forskningsgrupp på medicinska fakulteten i Lund. Fredrika Wiberg och Malin Wiik i klass TE13 (åk2) besöker Lunds Tekniska Högskola 15-17 april som bjuder in till ”Flickor på teknis”. Här har de redan tidigare fått välja vilken/vilka av LTHs alla ingenjörsutbildningar de är intresserade av och sedan bor de hemma hos en student på denna utbildning. Dagarna innebär föreläsningar, information från såväl universitet som företagsrepresentanter och kvällsaktiviteter. Projektet med medicinska fakulteten innebär under våren: Klass NA14 (åk1) åker 9 april till Lunds Universitet för en heldag på medicinska fakultetens avdelningar för logopedi och audionomi. Klass NA13 (åk2) åker 15 april till Lunds Universitet för en heldag på medicinska fakultetens avdelning för biomedicin. Kvällen innan kommer eleverna att få topsa sig för att sedan analysera sina gener med avseende på variationen hos en viss gen. Dagen är en intensiv laboration som ingår för studenterna på utbildningen i biomedicin och avslutas på avdelningen för klinisk genetik på LUS där eleverna får framkalla sina resultat. Läs mer om gymnasiehelgen 2015 i Uppsala: http://www.farmis.se/bli-medlem/gymnasiehelgen-2015-12160541 Läs mer om Flickor på teknis 2015 : http://www.lth.se/samverkan/skolsamverkan/fpt/ https://sv-se.facebook.com/flickorpateknis

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser