Annons

S vill se ett ungdomscenter

En trio socialdemokrater, Jonas Esbjörnsson, Eva Örtegren och Leif Olin, vill att stadsledningskontoret skyndsamt utreder möjligheterna för ungdomscenter dit alla arbetslöshetsprojekt för ungdomar samordnas.

Till kvällens kommunfullmäktige lämnar socialdemokraterna in en motion med rubriken ”Ungdomscenter”.

Annons
 

Med anledning av den höga ungdomsarbetslöshet som råder i Landskrona så vill motionärerna se ett ungdomscenter för arbetslösa ungdomar från 16 till 24 år där olika aktörer kan samordna sina insatser på området. Som exempel ger man ungdomscentrat i Ängelholm vilket ”redovisar mycket bra resultat”. För att finansiera centrat uppmanar politikerna stadsledningskontoret att söka pengar ur den Europeiska socialfonden.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser