Annons

S vill satsa på Norrestad

Socialdemokraterna Jonas Esbjörnsson, Jenny Tillander och Lars Svensson vill se en utveckling av Norrestad. Vid gårdagens kommunfullmäktige lämnade trion in en motion där man vill ge i uppdrag åt stadsledningskontoret att ta fram en översiktlig plan för en långsiktig och hållbar utveckling av området, där cirka tio procent av Landskronas befolkning bor. – Under de senaste åren har Norrestad varit utsatt för en omfattande nedläggning av offentlig service. Detta har skett i strid mot insikten att området är i behov av en god offentlig service för att det ska skapas en social stabilitet och en integrerande samhällsmiljö. Listan på avvecklade verksamheter kan göras lång, utflyttning av Landskronahems huvudkontor, vårdcentral, gymnasieskola, projekt 261. Även den kommersiella servicen bestående av affärer har under senare år försvagats. Utöver denna uppräkning planeras dessutom ytterligare flyttning av kommunal utbildningsverksamhet från området, skriver motionärerna som istället menar att Norrestad har stora förutsättningar att utvecklas till en socialt god boendemiljö med olika upplåtelseformer och där kommunen har ett ansvar att tillvarata områdets resurser. – Den mångkulturella miljö som finns i bostadsområdet bör värderas som den goda tillgång den är och tillvaratas i en planerad omgestaltning av området, skriver socialdemokraterna vidare och menar att lokaler för stöd till föreningslivet och satsningar på idrott och fritidsaktiviteter ger ett välbehövligt stöd för områdets sociala integration. – Nu hoppas vi på en skyndsam behandling av motionen. Redan till nästa KF ska Guldängen upp till beslut och det är viktigt att vi nu får gjort en övergripande plan över området, säger kommunalråd Jonas Esbjörnsson. – Allt fokus kan inte bara ligga på Norra Borstahusen. Invånarna i Norrestad är värda samma service. Vilken offentlig och kommersiella etableringar kan skapas i Norrestad? Om Guldängen rivs bör vi då ge i uppdrag åt Landskronahem att se över vilka möjligheter det ger till omformande av boendemiljön i form av radhus och bostadsrätter på den frigjorda marken? Det är frågor som måste upp till diskussion snarast och naturligtvis i samråd med de boende, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser