Annons

Fast förbindelse till Danmark ska utredas – Slöseri med skattepangar anser S

Det råder delade meningar om hur Landskrona kommun ska hantera frågan om en eventuell ny fast förbindelse över, eller rättare sagt under, Öresund i framtiden. Socialdemokraterna vill först vara överens med Helsingborg och Malmö om vilket alternativ man ska presentera för staten. Treklövern i Landskrona beslutade dock med hjälp av Sverigedemokraterna att utse kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens presidier att utgöra styrgrupp för arbetet med att etablera Landskrona-Köpenhamn som ett alternativ för en framtida Öresundsförbindelse. – Ingen hade blivit gladare än jag om vi i Landskrona fått en fast förbindelse över Öresund. Min uppfattning är dock att chanserna att vi ska kunna bräda Helsingborg och Malmö är minimala. Att då lägga en massa skattepengar på att utreda en fast förbindelse härifrån tycker jag inte är rätt, säger Jonas Esbjörnsson (S). – I stället tycker jag att vi ska diskutera fram ett gemensamt förslag tillsammans med Malmö och Helsingborg och presentera detta för de som ska ge förslag till staten på framtida stambanors dragning. Därefter ska vi satsa på att förbättra infrastrukturen så att vi kan dra nytta av en ny förbindelse. Torkild Strandberg (FP) hyser dock något större förhoppningar än socialdemokraten om att kunna konkurrera om överfaten. – Sannolikheten att det blir en förbindelse här är väl begränsad men det finns en hel del fördelar med att ha en överfart från Landskrona. Så det finns trots allt en viss chans och därför vore det ett tjänstefel av oss om vi inte utredde frågan och kom med ett förslag, menar folkpartisten. Hur mycket pengar den nybildade styrgruppen har att röra sig med och hur lång tid de har på sig kan inte Torkild Strandberg svara på idag. – De ska först träffas och diskutera vad som kommer att krävas och därefter kommer vi att se vad det kan kosta. Arbetet ska sedan vara klart när vi kan presentera något som man kan ta ställning till på riksnivå, avslutar Torkild Strandberg. Fakta om Sverigeförhandlingen Regeringens förhandlingsman HG Wessberg ska göra en delredovisning senast 1 juni 2016 där möjligheterna till en framtida Danmarksförbindelse ska ingå. Slutredovisning av Sverigeförhandlingen ska vara slutförd senast 31 december 2017. Wessberg ska ge förslag på framtida stambanors dragning. Detta föranleder att man också måste ha en planering för var man skall ansluta till Danmark. Sverigeförhandlingen kommer att ligga till grund för Regeringens kommande infrastrukturplan och för det nya stambanenätet i Sverige.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser