Annons

Nominerad till partistyrelse

Vi noterar att Landskronapolitiker utmärker sig på riksplanet.
Stadens två riksdagsmän, Carina Herrstedt (SD)  och Niklas Karlsson (S) sitter som bekant med i sina respektive partiers partistyrelser, så gör även kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).  När Feministiskt initiativs valberedning i veckan presenterade sitt förslag till talespersoner och styrelse inför partiets kongress i Örebro den 13-15 februari finns Johanna Ivarsson, Landskrona med som förslag till ledamot i styrelsen med inriktning mot organisationen. Valberedningen motiverar nomineringen på följande sätt:
”Johanna är en pådrivare av rang som idag är en stark kraft inom Fi Skåne och även initiativtagare till och aktiv i Fi Landskrona. Johanna arbetar som projektledare för ett Arvsfondsprojekt som utbildar, inspirerar och engagerar unga i frågor som rör jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Johannas enorma arbetskapacitet och energi kommer att komma till stor användning i det framtida arbetet att samordna alla nya rosa kommuner och att bygga en stark demokratisk organisation inför framtiden.”

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser