Annons

Nej till bidrag för tidning eller Internet

I december 2013 väckte Jasna Zubic (S) och Måns Back Nilsson (S) motionen ”Försörjningsstöd till tidningsprenumeration eller Internet” och föreslår i den att individ- och familjenämnden ska få uppdraget att ändra riktlinjerna för försörjningsstöd så att de också omfattar tidningsprenumerationsavgift eller Internetavgift.

När motionen nu varit ute på beredning har individ- och familjenämnden beslutat att avslå motionen med motiveringen att regeringen genom riksnormen fastställt att Internetuppkoppling inte ska ingå. En linje som kommunstyrelsen valde att följa och därmed avslå motionen.
– Det är upp till den enskilde biståndsmottagaren att själv bestämma över sitt bidrag och därmed själv välja att bekosta Internetuppkoppling inom ramen för biståndet, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Annons
 

Jonas Esbjörnsson (S) yrkade bifall till motionen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser