Annons

Storsatsning på teknik och naturvetenskap i skolor

Landskrona är sedan hösten 2014 medlemmar i NTA Skolutveckling. Satsningen med NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) vill väcka intresset för naturvetenskap på förskolan och stärka lärandet och måluppfyllelsen inom NO på grundskolan.
Materialet NTA är ett sätt att arbeta praktiskt med experiment och laborationer med koppling till förskolans och skolans målsättningar.
– Genom att arbeta med NTA tror vi att vi kan få fler barn och elever intresserade för naturvetenskap och teknik genom en metod som är både rolig och intressant, säger Christian Olsson, projektchef som initierat satsningen.

Intresset bland Landskronas pedagoger har varit mycket stort inför starten av arbetet. På Västervångskolan, under eftermiddagen den 28 januari, genomförs utbildning av de pedagoger som ska använda materialet i sin undervisning. Till utbildningen har sammanlagt 62 pedagoger från förskolan och grundskolan anmält sig.
– Med tanke på det stora antalet anmälda pedagoger så räknar vi med att ett stort antal barn och elever kommer att beröras av satsningen redan under våren 2015, vilket är mycket glädjande eftersom vi precis kommit igång, menar verksamhetschefen för förskolan Yvonne Nilsson och får medhåll av Caroline Ekstrand, verksamhetschef för grundskolan.

Annons
 

På sikt är förhoppningen att NTA-satsningen ska omfatta alla barn och elever i Landskrona. Målet är ett ökat intresse, bättre skolresultat och övergångar mellan våra skolformer. Behovet av naturvetenskaplig och teknisk kompetens i arbetslivet och samhället är idag redan stort och förväntas blir ännu större och där spelar utbildning en viktig roll.
– Vi kör igång med försöksverksamhet nu under våren utifrån det intresse som funnits på våra förskolor och skolor. Eftersom intresset varit större än vi trodde, så blir försöksverksamheten en omfattande satsning, och vi kan utöka snabbare än planerat, avslutar Karin Lundberg, NTA-samordnare i Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser