Annons

BoIS har inte brutit mot reglerna – Support AB återinvesterar tillgångarna

Med anledning av den debatt som fördes gällande Landskrona BoIS Support och dess ägarintressen i spelare i BoIS har Svenska Fotbollförbundet utrett om det begåtts några regelbrott. Idag skriver förbundet på sin sida att föreningen inte ”överträtt fotbollens regelverk i fråga om otillåten extern påverkan.”
– Att det finns styrelseledamöter i föreningen som också har intressen i externa bolag utgör i sig inget brott mot fotbollens regelverk. Detta är i stället främst en fråga för föreningen och dess medlemmar,
säger SvFF:s chefsjurist Krister Malmsten.
– Det känns bra att få bekräftat att vi följt reglerna. Det har vi utgått ifrån hela tiden, säger Gabriel Munck , ordförande i BoIS, på klubbens hemsida.

Praktiskt taget samtidigt som beskedet kom från Fotbollförbundet så meddelar BoIS att de accepterat ett förslag från Landskrona BoIS Support AB om att återinvestera alla tillgångar, som bolaget hittills har erhållit.
Främst gäller det betalning för Erik Anderssons försäljning till MFF.

Annons
 

Investeringen uppgår till cirka 800 000 kronor och samtidigt förlängs gällande avtal ett år.
– Vi tycker det är mycket positivt att Support AB fortsätter att generöst stötta BoIS, säger Patrik Johansson, BoIS klubbchef på förenignens hemsida.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser