Annons

Ny presslinje till Swep

En del Landskronabor lade säkert märke till det stora ekipage som passerade genom staden på tisdagen. Det var en ny press på väg till Sweps fabrik på Bävergatan. Pressen är del i en investering för att öka kapacitet och effektivitet i produktionen av värmeväxlare.
– Den nya produktionslinjen där pressen kommer att ingå är den enskilt största investeringen hittills i vår Landskronafabrik, berättar Karin Bergkvist, Market Communication Manager på Swep.

Den stora transporten föregicks av en hel del planering för att minimera störningar på vägen från tillverkaren i Odder i Danmark, via båt från Grenå till Varberg, och vidare ner till Landskrona. Tre följebilar fanns med för att dirigera övrig trafik. Bland annat fick broar stängas av medan ekipaget passerade. Även vid korsningar, rondeller, på- och avfarter fick trafiken stoppas tillfälligt. Landskrona kommun var förvarnade och hade monterat ner några gatuskyltar.
– Nu väntas leveranser av kompletterande utrustning under de följande veckorna, men de kommer att gå med vanliga transporter. Sedan återstår det stora arbetet med att rigga och installera pressen i våra lokaler, som vi har förberett under ett antal månader. Även det har varit ett stort projekt, avslutar Karin Bergkvist.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser