Annons

Treklövern tog samtliga ordförandeposter

Igår beslutade kommunfullmäktige om vilka som ska sitta som ordförande i stadens olika nämnder. Som väntat blev det treklöverns förslag som med stöd från Sverigedemokraterna vann. Därmed står det klart att Torkild Strandberg fortsätter som kommunstyrelsens ordförande ytterligare en mandatperiod. Beslut tog också att utöka kommunalrådstjänsterna med en 50-procentstjänst som togs av Stefan Olsson (SD).

Måndagens kommunfullmäktigemöte var långt. Mycket långt. Det som tog mest tid var alla voteringar gällande vilka som ska sitta på ordförandeposterna. Eftersom Socialdemokraterna är stadens största parti och dessutom ingår i det största blocket tillsammans med Vänsterpartiet, så nominerade de sina kandidater till samtliga ordförandeposter förutom i krisledningsnämnden. 
Föga överraskande röstade dock Sverigedemokraterna på Treklöverns kandidater vilket betydde att praktiskt taget samtliga omröstningar slutade 31-20. Undantagen var omröstningarna gällande kulturnämnden, räddningsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Där slutade voteringarna 29-21 (en avstod), 32-19 respektive 29-21 (två avstod) till treklöverns fördel.

Annons
 

Mest diskussion blev det dock gällande antalet kommunalråd. Med demokratin i åtanke menade treklövern att även Sverigedemokraterna borde ha en kommunalrådsplats yrkade de på en 50-procentstjänst till dessa. Men eftersom ett flertal nämnder fått ett minskat antal ledamöter tyckte Socialdemokraterna att det räckte med de tre kommunalrådstjänster som finns idag men att dessa skulle fördelas efter mandat.

Men även här röstade Sverigedemokraterna på treklöverns förslag och därmed är Stefan Olsson kommunalråd på halvtid kommande mandatperiod.

Följande personer valdes då till ordförande respektive första och vissa nämnder andre vice ordförande i nämnderna.

Fritidsnämnden
Ordförande: Birgitta Persson (M)
1:e vice ordförande: Simon Andrijevski (S)

Individ- och familjenämnden
Ordförande: Bodil Möller (M)
1:e vice ordförande: Janica Andersson (FP)
2:e vice ordförande: Eva Örtegren (S)

Kommunstyrelsen
Ordförande: Torkild Strandberg (FP)
1:e vice ordförande: Birgitta Persson (M)
2:e vice ordförande: Jonas Esbjörnsson (S)

Kommunrevisionen
Ordförande: Bo Bjesse (FP)
1:e vice ordförande: Anders Kjellström (S)

Krisledningsnämnden
Ordförande: Torkild Strandberg (FP)
1:e vice ordförande: Birgitta Persson (M)
2:e vice ordförande: Jonas Esbjörnsson (S)

Kulturnämnden
Ordförande: Csaba Perlenberg (-)
1:e vice ordförande: Roger Lindskog (S)

Miljönämnden
Ordförande: Lilian Håkansson (MP)
1:e vice ordförande: Annbritt Andersson (S)

Omsorgsnämnden
Ordförande: Jan Allan Beer (FP)
1:e vice ordförande: Ingrid Jerlsten (M)
2:e vice ordförande: Alinda Zimmander (S)

Räddningsnämnden
Ordförande: Mark Sarnik (FP)
1:e vice ordförande: Mecide Özer (S)

Stadsbyggnadsnämnden
Ordförande: Börje Andersson (-)
1:e vice ordförande: Mikael Fahlcrantz (MP)
2:e vice ordförande: Jonas Karlsson (S)

Teknik- och servicenämnden (tillika Trafiknämnd)
Ordförande: Bo Lundgren (FP)
1:e vice ordförande: Johanna Kyander (M)
2:e vice ordförande: Anna Fernebro (S)

Utbildningsnämnden
Ordförande: Lisa Flinth (FP)
1:e vice ordförande: Erik Raita (M)
2:e vice ordförande: Leif Olin (S)

Valnämnden
Ordförande: Inga Jansson (FP)
1:e vice ordförande: Niklas Karlsson (S)

Kommunfullmäktige utsåg också kommunalråd för mandatperioden:
Torkild Strandberg (FP) 100 %
Birgitta Persson (M) 65 %
Jonas Esbjörnsson (S) 100 %
Mikael Fahlcrantz (MP) 35 %
Stefan Olsson (SD) 50 %

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser